Kada registriramo nizozemske tvrtke za strane poduzetnike, daleko najveći broj osnovanih pravnih subjekata su nizozemska BV. Ovo je također poznato kao privatno ograničeno društvo u stranim zemljama. Razlozi zašto je ovo tako popularna pravna osoba su brojni, poput nedostatka osobne odgovornosti za sva dugovanja koja napravite s tvrtkom i činjenice da si možete isplatiti dividende, što često može biti isplativije u smislu poreza. Općenito, ako predviđate da ćete generirati najmanje 200,000 eura godišnje, Dutch BV je najisplativiji izbor za vas. Budući da je Dutch BV pravna osoba s određenom strukturom koju nalaže zakon, postoje aspekti o kojima biste se trebali informirati. Na primjer, koja su prava i obveze te podjela zadataka između formalnih (i neformalnih) tijela unutar privatne tvrtke? U ovom članku dajemo kratak pregled, pružajući vam dovoljno informacija da se upoznate s načinom na koji je uspostavljen nizozemski BV. Ako želite pokrenuti nizozemski posao u bliskoj budućnosti, Intercompany Solutions može vam pomoći s osnivanjem nizozemskog BV-a u samo nekoliko radnih dana.

Što je nizozemski BV?

Dutch BV jedno je od mnogih pravnih subjekata koje možete odabrati za svoje poslovanje u Nizozemskoj. U ovom članku pokrivamo sve pravne osobe, ako vas zanima više o svemu ovome kako biste donijeli informiranu odluku. Kao što je prije kratko spomenuto, nizozemsko BV usporedivo je s privatnim društvom s ograničenom odgovornošću. Ukratko, to znači da je riječ o pravnoj osobi čiji je temeljni kapital podijeljen na udjele. Ove dionice glase na ime i nisu slobodno prenosive. Također, odgovornost svih dioničara ograničena je iznosom kojim sudjeluju u društvu. Direktori i oni koji određuju politiku tvrtke mogu, pod određenim okolnostima, biti odgovorni za dugove tvrtke svojom privatnom imovinom. Ograničena odgovornost dioničara može nestati kada im banke dopuste da privatno potpisuju zajmove.[1] Zanimljiva je izjava u Nizozemskoj da se "jedan BV ne kvalificira kao BV".

Možda ste ovu izjavu već čuli u društvu drugih poduzetnika ili od savjetnika. Nije neobično da poduzetnici osnuju drugu nizozemsku BV. Drugi BV tada se kvalificira kao holding tvrtka, dok je prvi BV takozvani 'radni BV', koji je poput operativnog društva. Operativno društvo uključeno je u sve dnevne poslovne aktivnosti, a holding je kao matično društvo. Ove vrste struktura postavljene su kako bi rasporedile rizike, bile fleksibilnije ili iz poreznih razloga. Primjer je kada želite prodati (dio) vaše tvrtke. U takvim slučajevima poduzetnici često prodaju operativno poduzeće. Prodajete samo dionice operativnog društva, nakon čega možete neoporezivo parkirati dobit od prodaje operativnog društva u svom holding društvu. Drugi primjer uključuje unovčavanje dobiti. Zamislite da postoje dva dioničara s različitim privatnim situacijama i obrascima potrošnje. Jedan dioničar preferira svoj dio dobiti od operativnog društva bez poreza parkirati u svom holdingu. Drugi dioničar želi odmah raspolagati svojim udjelom u dobiti i uzima porez na dohodak zdravo za gotovo. Također možete raspodijeliti rizike uspostavljanjem holding strukture. Sva imovina, oprema ili vaša stečena mirovina nalaze se u bilanci holdinga, dok su samo dnevne aktivnosti vašeg poduzeća u operativnom BV-u. Kao rezultat toga, ne morate staviti sav svoj kapital na isto mjesto.[2]

Koja je osnovna struktura nizozemskog BV-a?

Uzimajući u obzir gore navedene informacije, optimalna pravna struktura za poduzetnike koji odaberu BV kao pravnu osobu sastoji se od najmanje dva privatna društva s ograničenom odgovornošću koja 'vise zajedno'. Osnivač ili poduzetnik ne drži udjele u samom poduzeću, poslovnom društvu, izravno, već preko holdinga ili menadžmenta BV. To je struktura u kojoj postoji jedan BV u kojem ste punopravni dioničar. Ovo je holding tvrtka. Vi posjedujete dionice ovog holdinga. Ta holding kompanija zapravo ne radi ništa više od zadržavanja dionica u drugom operativnom BV-u koji je stoga 'ispod' njega. U ovoj strukturi vi ste dakle 100 posto dioničar u vlastitom holdingu. I taj holding je onda 100 posto dioničar operativnog društva. U operativnom poduzeću odvijaju se svakodnevne poslovne aktivnosti Vašeg poduzeća vođene računima i rizikom. To je pravna osoba koja sklapa ugovore, pruža usluge i proizvodi ili isporučuje proizvode. Možete istovremeno imati više operativnih društava koja sva spadaju pod jedno holding društvo. Ovo može biti vrlo zanimljivo kada želite osnovati više tvrtki, a da ipak dopustite određenu koherentnost među njima.

Upravni odbor

Svaki BV ima najmanje jednog direktora (DGA na nizozemskom) ili upravni odbor. Uprava BV-a ima zadaću upravljanja pravnom osobom. To uključuje provođenje svakodnevnog upravljanja i određivanje strategije tvrtke, uključujući glavne zadatke kao što je održavanje poslovanja. Svaka pravna osoba ima organizacijski odbor. Zadaci i ovlasti odbora približno su jednaki za sve pravne osobe. Najvažnija ovlast je da može djelovati u ime pravne osobe. Na primjer, sklapanje kupoprodajnih ugovora, kupnja imovine poduzeća i zapošljavanje zaposlenika. Pravna osoba to ne može sama jer je to zapravo samo konstrukcija na papiru. Uprava tako sve to radi u ime tvrtke. Slično je punomoći. Obično su osnivači ujedno i (prvi) statutarni direktori, ali to nije uvijek slučaj: novi direktori također se mogu pridružiti društvu kasnije. Međutim, uvijek mora postojati barem jedan direktor u trenutku osnivanja. Taj se direktor zatim imenuje u aktu o osnivanju. Eventualni budući direktori također mogu poduzeti pripremne radnje prije osnivanja društva. Direktori mogu biti pravne i fizičke osobe. Kao što je gore navedeno, uprava je zadužena za upravljanje tvrtkom budući da su njeni interesi najvažniji. Ako ima više ravnatelja, može doći do interne podjele poslova. No, vrijedi i načelo kolegijalnog upravljanja: svaki direktor odgovoran je za cjelokupno upravljanje. To se posebno odnosi na financijsku politiku poduzeća.

Imenovanje, suspenzija i razrješenje ravnatelja

Upravu imenuje glavna skupština dioničara (AGM). Statutom se može odrediti da imenovanje direktora mora izvršiti određena skupina dioničara. Međutim, svaki dioničar mora imati mogućnost glasovanja o imenovanju barem jednog direktora. Oni koji su ovlašteni za imenovanje u načelu imaju i pravo suspendirati i razrješavati ravnatelje. Glavna iznimka je da ravnatelj može biti razriješen bilo kada. Zakon ne ograničava razloge za otkaz. Razlog za otkaz stoga može biti npr. nefunkcionalnost, krivo ponašanje ili financijsko-ekonomske okolnosti, ali ni to nije nužno nužno. Ako se trgovački odnos između direktora i BV-a prekine kao rezultat takvog otkaza, radni odnos će također biti raskinut kao rezultat. Nasuprot tome, svaki redovni zaposlenik ima zaštitu od otkaza u obliku preventivnog pregleda nizozemskog UWV-a ili podokružnog suda, ali direktor nema tu zaštitu.

Odluka o otkazu

Kada je direktor pred razrješenjem, važe posebna pravila za donošenje odluka na Glavnoj skupštini. Ova pravila nalaze se u statutu društva. Ipak, postoje neka glavna pravila. Prvo, na skupštinu treba pozvati i dioničare i direktora, i to u prihvatljivom roku. Drugo, u sazivu treba izričito navesti da će se o prijedlogu odluke o ostavci raspravljati i glasovati. I na kraju, ravnatelju treba dati priliku da iznese svoje viđenje odluke o otkazu, kako kao ravnatelj tako i kao zaposlenik. Ako se ova pravila ne poštuju, odluka je nevažeća.

Što učiniti u situacijama sukoba interesa

Postoje i situacije u kojima postoji osobni sukob interesa. U takvim situacijama direktor ne smije sudjelovati u raspravama i donošenju odluka unutar odbora. Ako se zbog toga ne može donijeti odluka uprave, odluku mora donijeti nadzorni odbor. Ako nema nadzornog odbora ili ako su svi članovi nadzornog odbora također u sukobu interesa, odluku mora donijeti glavna skupština. U potonjem slučaju i statutom se može predvidjeti rješenje. Svrha članka 2:256 nizozemskog Građanskog zakonika je spriječiti direktora poduzeća da u svojim postupcima bude vođen uglavnom svojim osobnim interesima umjesto isključivo interesima poduzeća u kojem mora obnašati dužnost direktora. Svrha odredbe je dakle prije svega zaštita interesa društva uskraćivanjem ovlasti za zastupanje direktoru. To se događa u slučaju prisutnosti osobnog interesa ili zbog njegove uključenosti u drugi interes koji nije paralelan interesu pravne osobe, pa se stoga ne smatra sposobnim štititi interese tvrtke i njezine povezanog poduzeća na način koji se može očekivati ​​od poštenog i nepristranog direktora. Ako imate pitanja o sukobu interesa u korporativnom pravu, možete pitati naš tim o takvim stvarima za stručni savjet.

U takvim slučajevima, prvi važan čimbenik je da mora biti jasno da postoji sukob interesa. Uzimajući u obzir dalekosežne posljedice uspješne žalbe nizozemskom građanskom zakoniku, nije prihvatljivo zadovoljiti se pukom mogućnošću sukoba interesa, a da ova žalba nije konkretizirana kako je gore opisano. Nije u interesu trgovine i nije u skladu s duhom članka 2:256 nizozemskog građanskog zakonika da se pravni akt tvrtke može naknadno poništiti pozivanjem na ovu odredbu, a da se ne dokaže da temeljni donošenje odluka dotičnog ravnatelja zapravo je bilo neopravdano zbog nedopuštenog stjecanja suprotstavljenih interesa. Na pitanje postoji li sukob interesa može se odgovoriti samo u svjetlu svih relevantnih okolnosti konkretnog slučaja.

Isplata dividendi prema odluci odbora

Jedna od glavnih prednosti posjedovanja nizozemskog BV-a je mogućnost isplate dividende kao dioničaru, za razliku od plaće (ili dodatne plaće) kada ste direktor. Ovu smo temu opširnije opisali u ovom članku. Isplata dividende podrazumijeva isplatu (dijela) dobiti dioničarima. To zrači povjerenjem dioničarima i privlači ulagače. Štoviše, često je porezno učinkovitiji u usporedbi s redovnom plaćom. Međutim, privatno društvo s ograničenom odgovornošću ne može jednostavno isplatiti dividende. Kako bi se zaštitili vjerovnici društava s ograničenom odgovornošću, raspodjela dobiti vezana je zakonskim pravilima. Pravila za isplatu dividendi navedena su u članku 2:216 Nizozemskog građanskog zakonika (BW). Dobit se može rezervirati za buduće troškove ili podijeliti dioničarima. Odlučite li se barem dio dobiti podijeliti dioničarima? Tada samo glavna skupština dioničara (AGM) može odrediti ovu raspodjelu. Glavna skupština može donijeti odluku o raspodjeli dobiti samo ako glavnica Dutch BV premašuje zakonske rezerve. Raspodjela dobiti stoga se može odnositi samo na onaj dio glavnice koji je veći od zakonskih rezervi. Glavna skupština mora provjeriti je li to slučaj prije donošenja odluke.

Također imajte na umu da odluka Glavne skupštine nema nikakvih posljedica sve dok je Upravni odbor ne odobri. Upravni odbor može odbiti ovo odobrenje samo ako zna, ili bi trebao razumno predvidjeti, da tvrtka ne može nastaviti plaćati svoje dugove nakon isplate dividende. Direktori stoga moraju prije podjele provjeriti je li podjela opravdana i ne ugrožava li kontinuitet društva. To se zove test koristi ili test likvidnosti. U slučaju kršenja ovog testa, direktori su solidarno dužni nadoknaditi društvu svaki mogući manjak uzrokovan raspodjelom. Imajte na umu da bi dioničar trebao znati ili razumno predvidjeti da test nije ispunjen kada se isplaćuje dividenda. Tek tada direktor može povratiti sredstva od dioničara, do najviše isplate dividende koju je dioničar primio. Ako dioničar ne može predvidjeti da test nije ispunjen, ne može se smatrati odgovornim.

Administrativna odgovornost i nepravilno upravljanje

Interna odgovornost direktora odnosi se na odgovornost direktora prema BV-u. Ponekad direktori znaju uzeti stvari u svoje ruke i poduzeti radnje koje nisu u skladu s budućnošću tvrtke. U takvim slučajevima može se dogoditi da tvrtka tuži svog direktora(e). To se često radi na temelju članka 2:9 Nizozemskog građanskog zakonika. Ovim člankom propisano je da je ravnatelj dužan uredno obavljati svoju dužnost. Ako direktor neispravno obavlja svoje dužnosti, može biti osobno odgovoran BV-u za posljedice toga. Brojni primjeri iz sudske prakse uključuju preuzimanje određenih financijskih rizika s dalekosežnim posljedicama, postupanje u suprotnosti sa zakonom ili statutom te nepoštivanje obveze računovodstva ili objave. Kad ocjenjuje radi li se o nepravilnoj upravi, sudac sagledava sve okolnosti slučaja. Na primjer, sud promatra aktivnosti BV-a i normalne rizike koji proizlaze iz tih aktivnosti. Podjela zadataka unutar odbora također može igrati ulogu. Nakon pomnog razmatranja, sudac procjenjuje je li ravnatelj ispunio odgovornost i brigu koja se općenito može očekivati ​​od ravnatelja. U slučaju nepravilnog upravljanja, direktor može biti privatno odgovoran društvu ako ga se može optužiti za dovoljno ozbiljnu optužbu. Zatim je potrebno razmotriti što bi u istoj situaciji učinio razumno kompetentan i razumno vršitelj dužnosti ravnatelja.

Sve posebne okolnosti slučaja igraju ulogu u ocjeni je li ravnatelj kriv za tešku povredu ponašanja. U takvim slučajevima važne su sljedeće okolnosti:

Ozbiljna optužba postoji, na primjer, ako je ravnatelj postupio u suprotnosti sa zakonskim odredbama kojima je cilj zaštititi BV. Ravnatelj se ipak može pozivati ​​na činjenice i okolnosti na temelju kojih se može smatrati da nema teže krivnje. To može biti nezgodno budući da se informacije koje su pri ruci moraju uzeti u obzir u potpunosti i točno. Direktor također može biti osobno odgovoran prema trećim stranama, kao što su vjerovnici tvrtke. Kriteriji koji vrijede otprilike su isti, ali u tom slučaju postavlja se i pitanje može li se optužiti ravnatelja osobno. U slučaju stečaja, zakašnjelo podnošenje godišnjih financijskih izvještaja ili nepoštivanje zakonske administrativne obveze dovodi do pravno nepobitne pretpostavke da postoji očito nepropisno obavljanje dužnosti i da je to važan uzrok stečaja (potonje je opovrgljiv od adresabilnog redatelja). Direktor može izbjeći odgovornost internih direktora tako da pokaže dva čimbenika:

U principu, ravnatelj će morati intervenirati ako uoči da je neki drugi direktor kriv za nepravilno upravljanje. Direktori na taj način mogu međusobno provjeravati načine poslovanja kako bi osigurali da niti jedan direktor ne zlorabi svoj položaj unutar tvrtke za osobne potrebe.

Glavna skupština dioničara (AGM)

Drugo važno tijelo unutar Dutch BV je glavna skupština dioničara (AGM). Kao što smo već spomenuli, Glavna skupština je, između ostalog, nadležna za imenovanje direktora. Glavna skupština jedno je od obveznih tijela nizozemske BV i kao takva ima važna prava i obveze. Glavna skupština u biti ima svu moć koju upravni odbor nema, stvarajući uravnotežen način donošenja važnih odluka koji nije previše centraliziran.

Neki zadaci AGM-a uključuju sljedeće:

Kao što vidite, AGM ima dosta ovlasti za donošenje vrlo važnih odluka za tvrtku. Ova prava i obveze utvrđene su zakonom i statutom. Stoga, AGM u konačnici ima moć nad nizozemskim BV-om. Upravni odbor također je dužan Glavnoj skupštini dostaviti sve relevantne podatke. Usput, nemojte brkati glavnu skupštinu sa skupštinom dioničara. Skupština dioničara je stvarna skupština na kojoj se glasa o odlukama i, na primjer, kada se usvajaju godišnji računi. Taj bi se sastanak trebao održavati barem jednom godišnje. Osim toga, dioničari mogu biti pravne i fizičke osobe. U načelu, glavna skupština ima sve ovlasti za donošenje odluka koje nisu dodijeljene upravama ili bilo kojem drugom tijelu unutar BV-a. Za razliku od direktora i nadzornih direktora (a time i neizvršnih direktora), dioničar se ne mora fokusirati na interese tvrtke. Dioničari zapravo mogu staviti vlastite interese na prvo mjesto, pod uvjetom da se ponašaju razumno i pošteno. Uprava i nadzorni odbor dužni su Glavnoj skupštini u svakom trenutku dati sve tražene podatke, osim ako se tome protivi nužan interes društva. Nadalje, AGM također može dati upute upravi. Uprava mora slijediti ove upute, osim ako nisu u suprotnosti s interesima društva. To također može uključivati ​​interese kao što su interesi zaposlenika i vjerovnika.

Odlučivanje na Glavnoj skupštini

Proces donošenja odluka na Glavnoj skupštini podliježe strogim zakonima i propisima. Na primjer, odluke na Glavnoj skupštini donose se običnom većinom glasova, osim ako zakonom ili statutom nije propisana veća većina za pojedine odluke. U nekim slučajevima određenim dionicama može se dodijeliti više prava glasa. Osim toga, moguće je statutom odrediti da određene dionice nisu predmet prava glasa. Dakle, neki dioničari mogu imati pravo glasa, dok drugi mogu imati manje prava glasa ili čak uopće nemaju. Također je moguće statutom odrediti da pojedine dionice nemaju pravo na dobit. Ipak, imajte na umu da dionica nikada ne može biti bez prava glasa i prava na dobit, uvijek postoji jedno pravo povezano s dionicom.

Nadzorni odbor

Još jedno tijelo Dutch BV-a je Nadzorni odbor (SvB). Međutim, razlika između odbora (upravnog odbora) i godišnje skupštine je u tome što SvB nije obvezno tijelo, pa možete birati hoćete li instalirati ovo tijelo ili ne. Za veće korporacije preporučljivo je imati SvB za praktične potrebe upravljanja, među ostalim. SvB je tijelo BV-a koje ima nadzornu funkciju nad politikom uprave i općim tijekom poslovanja u društvu i njegovim povezanim društvima. Članovi SvB imenovani su povjerenicima. Komisionari mogu biti samo fizičke osobe, pa stoga komisionari ne mogu biti pravne osobe, za razliku od dioničara, jer dioničari mogu biti i pravne osobe. Dakle, možete kupiti dionice drugog poduzeća s vlastitim poslom, ali ne možete biti povjerenik u SvB zastupajući svoj posao. SvB ima zadatak nadzirati politiku uprave i opći tijek poslova unutar društva. Kako bi se to postiglo, SvB daje i tražene i neželjene savjete odboru. Ovdje se ne radi samo o nadzoru nego io generalnoj liniji politike koju treba voditi na duži rok. Povjerenici imaju slobodu obavljati svoje dužnosti kako smatraju prikladnim i na neovisan način. Pritom moraju imati na umu i interese poduzeća.

U načelu, nije obavezno uspostaviti SvB ako posjedujete BV. Ovo je drugačije ako postoji strukturna tvrtka, o čemu ćemo raspravljati u sljedećem odlomku. Osim toga, može biti obvezan u određenim sektorskim propisima, kao što su banke i osiguravatelji, u skladu s Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (nizozemski: Wwft), koji smo opširno obradili u ovom članku. Svako imenovanje povjerenika moguće je samo ako za to postoji zakonska osnova. Međutim, moguće je da sud imenuje povjerenika kao posebnu i završnu odredbu u istražnom postupku, za što takva osnova nije potrebna. Ako se odlučite za izbornu instituciju SvB-a, ovo tijelo stoga mora biti uključeno u statut u trenutku osnivanja društva ili u kasnijoj fazi izmjenom statuta. To se može učiniti, na primjer, osnivanjem tijela izravno u statutu ili podlijeganjem odluke tijela društva kao što je glavna skupština.

Odbor je dužan SvB-u kontinuirano davati podatke potrebne za obavljanje njegove zadaće. Ako postoji razlog za to, SvB je dužan sam aktivno prikupiti informacije. SvB također imenuje Glavna skupština. Statutom društva može se odrediti da povjerenika imenuje određena skupina dioničara. Ovlašteni za imenovanje u načelu također imaju pravo suspendirati i razriješiti iste povjerenike. U situacijama osobnog sukoba interesa, član SvB mora se suzdržati od sudjelovanja u raspravama i donošenju odluka unutar SvB. Ako se zbog toga ne može donijeti nikakva odluka, budući da svi povjerenici moraju biti suzdržani, odluku mora donijeti Glavna skupština. U potonjem slučaju i statutom se može predvidjeti rješenje. Kao i direktor, tako i član SvB može biti osobno odgovoran društvu u određenim slučajevima. To je vjerojatno slučaj ako postoji očigledno neadekvatan nadzor uprave, za što se povjerenik može dovoljno okriviti. Kao i direktor, član nadzornog odbora može biti odgovoran prema trećim osobama, kao što su likvidator ili vjerovnici društva. I ovdje vrijede približno isti kriteriji kao i u slučaju privatne odgovornosti prema društvu.

"Jednoslojna ploča"

Moguće je odlučiti se za tzv. "samostanski model upravljanja", koji se naziva i struktura "one tier board". To znači da je uprava sastavljena na način da, uz jednog ili više izvršnih direktora, , jedan ili više neizvršnih direktora također služe. Ti neizvršni direktori zapravo zamjenjuju SvB budući da imaju ista prava i obveze kao i nadzorni direktori. Ista pravila o imenovanju i razrješenju stoga se primjenjuju na neizvršne direktore kao i na nadzorne direktore. isti režim odgovornosti primjenjuje se i na nadzorne direktore. Prednost ovog aranžmana je u tome što nema potrebe za uspostavljanjem zasebnog nadzornog tijela. Nedostatak bi mogao biti taj što u konačnici postoji manje jasnoće oko podjele ovlasti i odgovornosti. Zbog načelo kolektivne odgovornosti direktora, imajte na umu da će neizvršni direktori prije odgovarati za neuredno obavljanje dužnosti nego nadzorni direktori.

Radničko vijeće

Nizozemski zakon propisuje da svaka tvrtka s više od 50 zaposlenika treba imati svoje radničko vijeće (nizozemski: Ondernemingsraad). Ovo također treba uključiti radnike preko agencija za privremeno zapošljavanje i najamne radnike, koji su u tvrtki radili najmanje 24 mjeseca. Među ostalim, radničko vijeće štiti interese osoblja u poduzeću ili organizaciji, dopušteno mu je davati ideje o poslovnim, ekonomskim i društvenim pitanjima i može utjecati na poslovanje putem savjeta ili odobrenja. Na svoj jedinstven način ovo tijelo pridonosi i dobrom funkcioniranju tvrtke.[3] Prema zakonu radničko vijeće ima dvojaku zadaću:

Prema nizozemskom zakonu, radničko vijeće ima pet vrsta ovlasti, a to su pravo na informiranje, savjetovanje i inicijativu, savjet, suodlučivanje i odlučivanje. U biti, obveza osnivanja radničkog vijeća leži na vlasniku poduzeća, koji nije nužno samo poduzeće. To je fizička ili pravna osoba koja vodi obrt. Ako poduzetnik ne ispunjava ovu obvezu, svaka zainteresirana strana (kao što je zaposlenik) ima mogućnost zatražiti da podokružni sud utvrdi da poduzetnik ispunjava svoju obvezu osnivanja radničkog vijeća. Ako ne osnujete radničko vijeće, morate uzeti u obzir da postoji nekoliko posljedica. Na primjer, može doći do kašnjenja u obradi zahtjeva za kolektivnim otkazima u nizozemskom UWV-u, a zaposlenici se mogu protiviti uvođenju određenih shema jer radničko vijeće nije imalo priliku dogovoriti se o njima. S druge strane, imajte na umu da osnivanje radničkog vijeća svakako ima prednosti. Na primjer, pozitivan savjet ili odobrenje radničkog vijeća o određenoj temi ili ideji osigurava više podrške i često olakšava brzo i učinkovito donošenje odluka.

Savjetodavni odbor

Poduzetnici početnici obično nisu toliko zabrinuti za ovo posebno tijelo i tek nakon prvih nekoliko godina vlasnici poduzeća ponekad osjete potrebu za raspravom i promišljanjem o sadržaju i kvaliteti svog rada, po mogućnosti na sastanku dobro informiranih i iskusni ljudi. Savjetodavni odbor možete zamisliti kao skupinu ljudi od povjerenja. Stalna usredotočenost u kombinaciji s iznimno teškim radom tijekom prvog razdoblja poduzetništva ponekad stvara tunelsku viziju, što rezultira time da poduzetnici više ne vide širu sliku i previđaju jednostavna rješenja pred sobom. U načelu, poduzetnik nikada nije ničim vezan u konzultacijama sa savjetodavnim odborom. Ako se savjetodavni odbor protivi određenoj odluci, poduzetnik može nesmetano izabrati svoj put. Dakle, tvrtka može odlučiti uspostaviti savjetodavni odbor. Ne postoje odluke koje donosi savjetodavni odbor; u najboljem slučaju, formuliraju se samo preporuke. Osnivanje savjetodavnog odbora ima sljedeće prednosti:

Za razliku od SvB-a, savjetodavni odbor ne nadzire upravni odbor. Savjetodavni odbor je prvenstveno nešto poput think tanka, gdje se raspravlja o glavnim izazovima tvrtke. Glavni fokus je na raspravi o strategiji, mapiranju mogućnosti i stvaranju čvrstog plana za budućnost. Savjetodavni odbor morat će se sazivati ​​dovoljno redovito kako bi se zajamčio njegov kontinuitet i uključenost savjetnika. Preporučljivo je uzeti u obzir prirodu tvrtke kada sastavljate odbor savjetnika, što znači da tražite pojedince koji su u stanju dati detaljne i specijalizirane informacije prilagođene niši, tržištu ili industriji vaše tvrtke. Kao što je već spomenuto, savjetodavni odbor nije statutarno tijelo. To znači da se savjetodavni odbor može formirati bez obveze na način koji poduzetnik smatra prikladnim. Kako bi se upravljalo međusobnim očekivanjima, pametno je sastaviti propis koji opisuje sporazume koji se primjenjuju u vezi sa savjetodavnim odborom.

Strukturna regulacija

Na nizozemskom se to zove "structuurregeling". Dvoslojna struktura zakonski je sustav uveden prije otprilike 50 godina kako bi se spriječilo da upravni odbori steknu previše ovlasti u situacijama u kojima se, s obzirom na širenje dioničara, dioničari smatraju manje sposobnima za to. Bit strukturnog propisa je da je velika tvrtka zakonski obvezna osnovati SvB. Strukturna pravila mogu biti obavezna za poduzeće, ali ih poduzeće može primjenjivati ​​i dobrovoljno. Poduzeće je obuhvaćeno strukturnom shemom ako je ispunjen niz kriterija veličine. Ovo je slučaj kada tvrtka:

Ako poduzeće potpada pod strukturni režim, samo se poduzeće naziva i strukturnim poduzećem. Strukturna shema nije obvezna za grupno holding društvo kada je osnovano u Nizozemskoj, ali većina njegovih zaposlenika radi u inozemstvu. Međutim, te multinacionalne tvrtke mogu odlučiti dobrovoljno primijeniti strukturnu shemu. A u nekim slučajevima može postojati obvezna primjena oslabljenog strukturnog režima. Ako su ovi zahtjevi ispunjeni, tvrtka će podlijegati raznim posebnim obvezama u odnosu na uobičajena privatna društva s ograničenom odgovornošću, uključujući, posebno, obvezno SvB koje imenuje i razrješava upravu, a kojemu također moraju biti dopuštene određene glavne odluke upravljanja podnesen.

Intercompany Solutions možete postaviti svoj nizozemski BV u samo nekoliko radnih dana

Ako ozbiljno razmišljate o pokretanju tvrtke u inozemstvu, Nizozemska je zapravo jedno od najpovoljnijih mjesta za odabir. Nizozemsko gospodarstvo još je uvijek vrlo stabilno u usporedbi s drugim zemljama diljem svijeta, s cvjetajućim poduzetničkim sektorom koji ima mnogo mogućnosti za širenje i inovacije. Poduzetnici iz cijelog svijeta ovdje su dobrodošli raširenih ruku, što poslovni sektor čini nevjerojatno raznolikim. Ako već posjedujete stranu tvrtku i željeli biste se proširiti u Nizozemsku, tada je Dutch BV najbolja moguća opcija za vas, na primjer, kao podružnica. Možemo vas savjetovati o najoptimalnijem i najučinkovitijem načinu osnivanja vaše tvrtke u Nizozemskoj. Uz dugogodišnje iskustvo u ovom području, možemo vam pružiti rezultate koji su posebno prilagođeni vašim željama i situaciji. Osim toga, možemo se pobrinuti za cijeli proces registracije u samo nekoliko radnih dana, uključujući moguće dodatne usluge kao što je otvaranje nizozemskog bankovnog računa. Slobodno nas kontaktirajte u bilo koje vrijeme sa svim upitima koje imate, a mi ćemo se pobrinuti da na sva vaša pitanja dobijemo odgovore. Ako želite dobiti besplatnu ponudu, kontaktirajte nas s podacima o svojoj tvrtki, a mi ćemo vam se javiti u najkraćem mogućem roku.


[1] https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/begrippen/besloten-vennootschap--bv--

[2] https://www.kvk.nl/starten/de-besloten-vennootschap-bv/

[3] https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ondernemingsraad/vraag-en-antwoord/wat-doet-een-ondernemingsraad-or

Kada pokrenete nizozemski posao, morat ćete se pridržavati svih nizozemskih zakona koji reguliraju poslovno okruženje. Jedan od takvih zakona je i tzv. obveza fiskalne retencije. Ovo vam u biti govori da morate arhivirati svoju poslovnu administraciju na određeni broj godina. Zašto? Jer to omogućuje nizozemskim poreznim vlastima da provjeravaju vašu upravu kad god smatraju prikladnim. Obveza zadržavanja poreza zakonska je obveza koja se odnosi na sve poduzetnike u Nizozemskoj. Ako ste navikli raditi sa prilično starim datotekama i načinima arhiviranja svoje administracije, ovo može biti pravi izazov. Postoji čak i dobra vjerojatnost da, a da toga niste svjesni, ne ispunjavate obvezu zadržavanja.

U biti, obveza fiskalnog zadržavanja glasi da su svi poduzetnici u Nizozemskoj zakonski obvezni zadržati administraciju svoje tvrtke sedam godina. Imajte na umu da za neke dokumente vrijedi rok čuvanja od sedam godina, a za druge deset godina. Dokumenti također moraju biti pohranjeni na način koji omogućava inspektorima nizozemskih poreznih vlasti da lako provjere upravu u razumnom vremenskom roku. U ovom ćemo članku opisati što obveza fiskalnog zadržavanja znači za vašu tvrtku, kako je se možete pridržavati i na koje zamke treba paziti.

Podaci o obvezi fiskalnog zadržavanja

Kao što smo već objasnili gore, svi vlasnici nizozemskih tvrtki imaju zakonsku obvezu ponuditi nizozemskim poreznim vlastima mogućnost provjere administracije do sedam godina unazad. Ovo se odnosi na osnovne podatke o vašoj financijskoj potrošnji i zaradi, kao što je glavna knjiga, upravljanje zalihama, računi potraživanja i obveze, upravljanje kupnjom i prodajom i upravljanje obračunom plaća. Dakle, sav novac koji odlazi i ulazi tijekom bilo koje fiskalne godine, koja počinje od 1st siječnja do 31st prosinca. Morate imati na umu da to znači da svaki pojedini nizozemski poduzetnik mora biti u mogućnosti prikazati sve podatke iz proteklih sedam (ili deset) godina, tijekom nasumične provjere od strane poreznih vlasti. Nasumično znači da mogu doći nenajavljeni, tako da općenito uvijek morate biti spremni.

Mnogo je mogućih razloga za provjeru, iako se ponekad događa samo kao opća revizija. Porezna uprava može jednostavno odlučiti da vam je potrebna periodična provjera, kako bi se uvjerili da sve radite zakonito i da vam je administracija ažurna. Te se provjere događaju nasumično, ali ne baš često. U ostalim slučajevima uglavnom postoji jasan razlog zašto vas porezna uprava odlučuje provjeriti. Na primjer, predali ste prijave koje su poreznim vlastima sumnjive. Ili se možete sjetiti istrage koju porezni inspektor provodi kod nekog od vaših dobavljača, poslovnog partnera ili druge uključene treće strane. Inspektor tada traži pristup vašoj administraciji i vidi može li otkriti greške ili nepravilnosti. Zbog toga knjigovođe i računovođe često ističu svojim klijentima kako je vrlo važno voditi dobro osmišljenu i konciznu administraciju.

Ne samo zato što porezne vlasti mogu doći i zaroniti u vašu administraciju, već i zbog drugih pogodnosti posebno za vas i vašu tvrtku. Ako imate solidnu administraciju, onda vam to omogućuje uvid u vaše financijske brojke. Možete to vidjeti donekle paralelno s knjigom kućanstva: pratite sav novac koji ulazi i izlazi. To znači da točno znate gdje postoje problemi, na primjer, kada trošite više na imovinu nego što zapravo ostvarujete profit. Unatoč tome što možda nisu velike šanse da vam inspektor pokuca na vrata, upravu je ipak pametno srediti. Za poduzetnike, računovodstvo je također pouzdan izvor brojki za donošenje informiranih odluka. To znači da je lakše odlučiti kada uložiti u nešto novo, za razliku od ulaganja manje i zarađivanja više novca kroz neko vrijeme. Daje vam opći pregled profitabilnosti vaše tvrtke, što je vrlo važno ako želite postići istinski uspjeh.

Kada primjenjujete rok obveze čuvanja od 10 godina?

Kao što smo gore ukratko spomenuli, redovno razdoblje zadržavanja je 7 godina. U nekim slučajevima poduzetnici će morati čuvati informacije i podatke nekoliko godina duže, odnosno 10 godina. Jedna od situacija u kojima se primjenjuje ova obveza produljenog zadržavanja je kada posjedujete ili unajmljujete poslovnu zgradu ili drugu vrstu poslovnog prostora. Podaci o nekretninama podliježu obvezi čuvanja od deset godina, pa ako posjedujete bilo kakvu nekretninu preko svoje tvrtke, podliježete dužem roku čuvanja. Isto vrijedi i kada vaša tvrtka pruža ili je uključena u pružanje usluga radijskog i televizijskog emitiranja, elektroničkih usluga i/ili telekomunikacijskih usluga, a također se odlučila za tzv. OSS shemu (One-Stop-Shop). Imajte na umu da je zapravo sasvim moguće sklopiti dogovore s poreznim vlastima o određenim propisima ili aranžmanima, kao što su:

Također čuvajte i ažurirajte, ako je primjenjivo, vremensku prijavu "osnovnih podataka" za godišnji odbitak poreza na poduzetništvo. Ovo također vrijedi za održavanje dobre registracije kilometraže. Trebali biste ga zadržati za službeno korištenje osobnog automobila ili obrnuto: kada poslovni automobil koristite samo za posao, a nikako privatno.

Tko bi točno trebao zadržati upravu?

Jedno od prvih pitanja koje možete postaviti je tko je dužan držati upravu najmanje 7 godina? U stvarnosti, svaki pojedini vlasnik tvrtke to mora učiniti. Nije važno koliko je vaše poduzeće veliko ili malo: obveza je na svakom nizozemskom poduzetniku. Ne trebate samo držati upravu, nego i upravu morate imati na način da je poreznici mogu provjeravati. Dakle, tu su uključena neka pravila i propisi, što znači da vaša administracija mora biti ispravna u skladu s nizozemskim zakonom. Ova uprava vam je potrebna kako biste pravilno podnijeli PDV prijavu i deklaraciju o opskrbama unutar zajednice (ICP), ali i kako biste mogli pravilno poslovati. Općenito, to znači da trebate sačuvati sve originalne dokumente, tako da ćete ih moći pokazati poreznom inspektoru kada vrši kontrolu.

Tko je oslobođen vođenja cjelovite evidencije PDV-a?

Postoje neki poduzetnici koji ne moraju voditi potpunu evidenciju PDV-a:

Dodatne administrativne obveze

Vlasnik ste tvrtke koja se bavi trgovinom marginalnom robom? Tada na vas vrijede dodatne administrativne obveze. Što su marginalna roba? Margin roba je općenito rabljena roba koju ste kupili bez plaćanja PDV-a. Pod određenim uvjetima, sljedeće se stavke također mogu smatrati marginalnom robom:

Što spada u kategoriju rabljene robe?

Rabljena roba je sva roba koju možete ponovno koristiti, bez obzira je li nakon popravka ili ne. Imajte na umu da je sva roba koju kupite od privatnih osoba uvijek rabljena roba, čak i ako nikada nije korištena. Rabljena roba također uključuje robu koja je uzgojena u kući ili, kao u slučaju konja. Kada trgujete marginalnom robom, morate voditi evidenciju. To je zbog činjenice da trgovina marginalnom robom podliježe općim administrativnim obvezama. Osim toga, drugačija pravila vrijede za vašu administraciju marginalne robe. Kupoprodaju marginalne robe morate, naravno, voditi u svojoj evidenciji. Za ovu robu postoje dvije različite metode da se to postigne:

Obje metode podliježu dodatnim administrativnim obvezama. Koju metodu koristite? Na ovo pitanje može se odgovoriti navodeći da o vrsti robe ovisi koju metodu smijete koristiti. Metoda globalizacije obavezna je za sljedeću robu:

Metoda globalizacije također je obvezna za dijelove, dodatke i zalihe koji se koriste u ovoj robi, budući da oni čine sastavni dio same marginalne robe. Dakle, čak i ako stavite novu ispušnu cijev na svoj rabljeni automobil, to će biti dio marže (auto).

Roba koja nije kvalificirana kao maržna roba

Trgujete li drugom robom osim marginalnom robom? Što znači da se vaša roba ne može kvalificirati kao rabljena? Zatim morate primijeniti individualnu metodu, za razliku od globalizacijske metode. Metoda globalizacije omogućuje vam da nadoknadite negativne profitne marže pozitivnim profitnim maržama. Međutim, to nije dopušteno kod pojedinačne metode. U svakom slučaju, sasvim je moguće zatražiti od nizozemskih poreznih vlasti da promijene metode, kad god smatrate da vam to odgovara. Samo u slučaju kada ste dražbovatelj ili posrednik koji djeluje u vaše ime kao dražbovatelja, ne smijete primijeniti metodu globalizacije. To može biti zbog činjenice da dražbovatelj funkcionira kao posrednik između kupaca i prodavača i stoga se ne može smatrati vlasnikom predmeta. Također, možete prodavati robu s PDV-om. Vi zapravo možete odabrati prodaju marginalne robe s PDV-om. Što trebate učiniti u svojoj upravi možete pročitati pod Administrativne posljedice pri prodaji prema uobičajenom sustavu PDV-a.

Točni dokumenti koje morate čuvati tijekom određenog vremenskog okvira

Kao što smo već spomenuli, sve osnovne podatke uprave vaše tvrtke morate čuvati 7 godina kako bi porezna uprava mogla provjeriti podatke. Razdoblje od 7 godina počinje kada istekne trenutna vrijednost bilo kojeg dobra ili usluge. Kako bismo mogli objasniti što u ovom kontekstu znači 'trenutno', poslužit ćemo se primjerom ugovora o najmu automobila. Zamislite da unajmite automobil na razdoblje od 3 godine. Sve dok je ugovor aktivan, roba ili usluga smatraju se tekućima. Raskidom ugovora, međutim, roba ili usluga se više ne koriste u tom trenutku i stoga se kvalificiraju kao istekle. Isto vrijedi i za situaciju kada izvršite konačnu uplatu da biste nešto platili. Od tog trenutka morate podatke o toj robi ili usluzi pohranjivati ​​7 uzastopnih godina, budući da tada zapravo počinje razdoblje čuvanja. Naravno, željeli biste znati koje ćete dokumente i podatke morati arhivirati. Osnovni podaci općenito se sastoje od sljedećeg:

Uz gore navedene osnovne podatke, morate voditi računa o tome da morate čuvati i sve matične podatke. Glavni podaci odnose se na subjekte kao što su informacije o vašim dužnicima i vjerovnicima te datoteke članaka. Imajte na umu da se sve mutacije u matičnim podacima moraju kasnije moći pratiti.

Ispravan način pohranjivanja računa

Važan dio obveze čuvanja je specifičan način na koji se podaci primaju i pohranjuju. Sukladno zakonskim odredbama koje uređuju ovu temu, knjige, dokumente i nositelje podataka koji su važni za oporezivanje morate čuvati na isti način na koji ste ih primili. Dakle, u izvornom stanju, što znači primarni zapis izvornih podataka. To znači da digitalno primljeni dokument također treba biti digitalno pohranjen, što se u početku može činiti kontraintuitivnim, budući da je fizičko pohranjivanje podataka tako dugo bilo norma. Ovo više ne vrijedi. Na primjer, ponudu ili račun koji dobijete putem e-maila potrebno je pohraniti kao digitalnu datoteku, budući da je izvorni način na koji ste ga primili digitalan. Prema pravilima o obvezi čuvanja, ovu ponudu ili fakturu možete pohraniti samo digitalno.

Još jedna stvar koju biste trebali učiniti je pohranjivanje izvora datoteke koju ste primili, pored digitalnog pohranjivanja svake digitalne datoteke. Samo spremanje računa nije dovoljno, jer porezna uprava želi da možete dokazati da nakon primitka račun niste ručno korigirali. Dakle, to ostvarujete ne samo pohranjivanjem same fakture, već i e-pošte u kojoj je faktura priložena. To omogućuje inspektoru da vidi da je faktura koju ste spremili kao PDF ili Word datoteku stvarno ista kao ona koju ste izvorno primili putem e-pošte. Podaci u informacijskom sustavu, takozvani izvedeni podaci, moraju biti sljedivi do izvornih podataka. Ovaj revizijski trag važan je uvjet kada je u pitanju digitalno pohranjivanje administracije. Također vam je dopušteno zatražiti od svojih kupaca identifikaciju. Međutim, ono što nije dopušteno, prema pravilima GDPR-a, jest da se ovaj oblik identifikacije kopira i, primjerice, pohranjuje u administraciji. Ovo je dopušteno samo u slučajevima kada je to obavezno, kao što je kada zapošljavate zaposlenika ili kada ljudi moraju dokazati svoj identitet kako bi postali pretplatnici (nekih) usluga koje nudite.

Ispravan način vođenja fizičke administracije

Račun ili drugi dokument koji dobijete poštom na papiru, a koji morate čuvati, prema poreznoj upravi možete zapravo digitalizirati i digitalno pohraniti. Dakle, u biti, zamjenjujete izvornu datoteku, koja je faktura na papiru, digitalnom datotekom. To se zove konverzija. Ali imajte na umu da u ovom scenariju također trebate zadržati izvornu datoteku, kao što smo gore spomenuli, za pravno obvezujuće razdoblje. Prilikom digitalizacije morate biti obaviješteni o nekim važnim čimbenicima. Vlasnici tvrtki često digitaliziraju skeniranjem faktura, fotografiranjem dokumenata ili korištenjem alata za digitalizaciju povezanog sa svojim računovodstvenim programom, koji se također naziva 'skeniraj i prepoznaj'. Tek ovim posljednjim načinom digitalizacije moguće je digitalizirati račune ne samo lakše, već i po ispravnom postupku.

U brošuri o obvezi zadržavanja, nizozemska porezna uprava navodi uvjete koje pretvorba mora ispunjavati. Ovdje je važno da se sigurnosna obilježja izvornog dokumenta ne izgube. To znači da papirnate račune uvijek fizički (u papirnatom obliku) čuvate sedam godina. Porezne vlasti posebno teško provjeravaju vjerodostojnost potvrda isplaćenih u gotovini. S druge strane, postoje i primjeri računovodstvenih kuća koje su o tome sklopile ugovore s poreznom upravom. Primjerice, uredi su zajednički dobili dopuštenje za sve svoje kupce da digitalno pohranjuju fizičke račune, tako da više ništa ne moraju držati na papiru. Pametno je da kao poduzetnik istražite svoje mogućnosti i eventualno porazgovarate s poreznom upravom o svojim konkretnim željama. Često su voljni biti fleksibilni i pomoći vam na određene načine, sve dok sve održavate čistim, transparentnim i zakonitim.

Ispravan način pohranjivanja digitalnih podataka

Postoji nekoliko načina za pravilno pohranjivanje digitalnih podataka. Najvažniji uvjet je, naravno, da se podaci moraju čuvati 7 (ili 10) godina. Pohranjujete li sve svoje podatke i radite na vlastitom poslužitelju? Zatim, nizozemski fiskalni zakon nalaže da morate imati dobru proceduru sigurnosnog kopiranja, dok također morate dosljedno izvršavati ove sigurnosne kopije. Osim toga, ove sigurnosne kopije moraju biti pohranjene na drugoj lokaciji od one na kojoj se nalazi digitalna administracija. U tu svrhu možete, na primjer, koristiti vanjski tvrdi disk. Također je dopušteno i moguće odlučiti se za rješenje u oblaku za pohranu vaših podataka. Jeste li znali da računovodstveni softver temeljen na oblaku ima mnoge prednosti, kao što su sljedeće: 

Kada imate na umu ova pravila, prilično ste sigurni da ćete svoju digitalnu administraciju pohraniti na ispravan način. U nastavku ćemo navesti još neke zanimljive pojedinosti o digitalnoj administraciji.

Dodatni uvjeti i zahtjevi za digitalnu pohranu datoteka i podataka

Imate li pohranjene podatke o starodobnoj opremi? Obveza zadržavanja također znači da zadržani podaci moraju biti dostupni. Dakle, morat ćete moći pristupiti i otvoriti izvornu datoteku. To znači da se, primjerice, stara oprema koja vam omogućuje pristup podacima mora sačuvati, ako se određene digitalne datoteke mogu pregledavati samo na taj način. Možete se sjetiti starih medija za pohranu, poput stare diskete ili starije verzije sustava Windows. Nadalje, većina računovodstvenih paketa financijski podržava takozvanu revizijsku datoteku. Revizijski spis je izvadak iz glavne knjige. Imajte na umu, međutim, da nije dovoljno čuvati samo revizijski dosje, jer on ne uključuje sve administrativne unose. Štoviše, imajte na umu sva elektronička sredstva komunikacije, poput kalendara, aplikacija i SMS-a. Sve poruke putem e-maila, WhatsApp-a, SMS-a, pa čak i Facebooka treba zadržati jer se smatra da spadaju u kategoriju 'poslovna komunikacija'. U slučaju inspekcije, ove informacije moraju biti dostupne u obliku koji traži inspektor. Ovo se pravilo također odnosi na vođenje digitalne agende.

Više o pretvorbi papirnate datoteke u digitalni ili medij za pohranu

Pod određenim uvjetima možete prenijeti podatke s jednog medija za pohranu na drugi. Na primjer, skeniranje papirnatog dokumenta ili sadržaja CD-ROM-a na USB stick. Naravno, postoje određeni uvjeti da bi to mogli učiniti, a to su:

Ako to uspijete realizirati, više nećete imati obvezu čuvanja papirnatih dokumenata. Dakle, ako uspijete zadovoljiti gore navedene uvjete, više ne morate čuvati izvorni dokument. Time ćete uštedjeti vrijeme i prostor jer više nećete imati potrebu za fizičkom administracijom. Dakle, u osnovi, digitalna verzija će zauzeti mjesto izvornika. U načelu, konverzija je moguća za sve dokumente, osim za:

  1. Bilanca stanja
  2. Izvješće o imovini i obvezama
  3. Određeni carinski dokumenti.

Bez fizičke administracije zapravo možete uštedjeti puno uredskog prostora i sebi dosta dodatnog posla. Nema više traženja starih arhiva ili kutija za cipele u prepunim ormarima. Kada pogledate digitalni razvoj u posljednjih 10 do 20 godina, mudro je napraviti korak prema potpuno digitalnoj administraciji. Gotovo je nemoguće ikada izgubiti datoteku koja je digitalno pohranjena, posebno kada koristite rješenje temeljeno na oblaku. Također, puno je lakše i brže petljati digitalne datoteke. Pomozite i svom računovođi. Povremeno razgovarajte sa svojim računovođom i pokušajte postaviti administraciju na takav način da ispunite zakonsku obvezu zadržavanja. Mrežni računovodstveni programi ne samo da pružaju bolje kontrolirane administracije. S dobro čuvanim vatrozidima i sigurnim ključevima, dobri računovodstveni programi na mreži automatski pohranjuju vašu administraciju u oblak. Možete ga vidjeti kao digitalni sef, na sigurnom mjestu, kojemu nitko drugi ne može pristupiti osim vas i vašeg računovođe. Ili: porezna uprava, kad vam inspektor mora provjeriti knjige.

Intercompany Solutions može vas dodatno obavijestiti o obvezi fiskalne retencije

Kao što vidite, postoji dosta toga uključeno u obvezu fiskalnog zadržavanja. Mudro je uvijek biti informiran o najnovijim zakonima koji se odnose na tu temu, kako biste kao poduzetnik znali da poslujete u skladu sa svim primjenjivim nizozemskim zakonima. Vaš računovođa bi vas zapravo trebao informirati o tome, kao io svim mogućnostima da se pridržavate ovog zakona na pravilan i siguran način. Ako nemate računovođu i ne znate kako se pridržavati, ili ste možda tek pokrenuli vlastiti posao i novi ste u takvim temama: u svim takvim slučajevima uvijek se možete obratiti Intercompany Solutions. Možemo vam pružiti opsežne financijske i fiskalne savjete, uključujući najbolji način da zadržite odgovarajuću administraciju. Također možemo ponuditi podršku i savjete kada je u pitanju plaćanje poreza i sastavljanje godišnje porezne prijave. Ne ustručavajte se kontaktirati nas izravno za više informacija.

Izvori:

https://www.wolterskluwer.com/nl-nl/expert-insights/fiscale-bewaarplicht-7-punten-waar-je-niet-omheen-kunt

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/inkomstenbelasting/vraag-en-antwoord/hoe-lang-moet-ik-mijn-financiele-administratie-bewaren

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/administratie_bijhouden/administratie_bewaren/

Ako razmišljate o osnivanju nizozemske tvrtke, velike su šanse da se odlučite za Dutch BV, što je ekvivalent privatnom društvu s ograničenom odgovornošću. Dutch BV ima mnoge prednosti, poput relativno niske stope poreza na dobit i činjenice da nećete biti osobno odgovorni za dugove koje napravite sa svojom tvrtkom. Stoga mnogi poduzetnici početnici odlučuju osnovati nizozemsko BV za svoj novi posao. Ali kako zapravo osnovati nizozemski BV? Je li uvijek potrebno osnovati potpuno novi posao ili možete kupiti i tuđu (praznu) tvrtku, poznatu i kao shelf company? U praksi možete oboje. Možete kupiti već postojeću i uspješnu tvrtku, neaktivnu tvrtku ili sami pokrenuti BV. Raspravljat ćemo o sve tri mogućnosti u ovom članku kako bismo vam omogućili da razmislite koja mogućnost najbolje odgovara vašim potrebama i željama. Također ćemo navesti prednosti i nedostatke svake opcije. Nakon toga ćemo vas također obavijestiti kako se možete praktično pobrinuti za proces i kako Intercompany Solutions može vam pomoći u pothvatu.

Što je nizozemski BV?

Dutch BV je određena vrsta pravne osobe. Pravna osoba je u osnovi specifična vrsta tvrtke koju odaberete kada postanete poduzetnik. Osim BV-a, postoje i razni drugi nizozemski pravni subjekti, kao što su samostalni poduzetnik, kooperacija, NV i zaklada. Sve ove pravne osobe imaju svoje jedinstvene karakteristike, koje su donekle prilagođene vrsti poslovanja koje želite osnovati. Na primjer, zaklada je dobar izbor kada želite pokrenuti dobrotvornu organizaciju, budući da općenito nećete ostvarivati ​​nikakav profit. Samostalni poduzetnik je dobra opcija za početnike freelancere, koji ne očekuju veliku zaradu u prvim godinama poslovanja i vjerojatno neće zapošljavati osoblje. Međutim, nizozemski BV zapravo je prikladan u većini slučajeva i stoga je jedan od najodabranijih pravnih subjekata do danas. S nizozemskim BV-om možete uspostaviti holding strukturu koja vam omogućuje raspodjelu vašeg radnog opterećenja i dobiti na nekoliko tvrtki. Jedna od glavnih prednosti BV-a je činjenica da nećete biti osobno odgovorni za dugove koje napravite sa svojom tvrtkom, kao što smo već ukratko spomenuli gore. To vam olakšava preuzimanje izazovnijih projekata i rizika. Velik broj uspješnih nizozemskih tvrtki je BV, što ga čini logičnim izborom za poduzetnike početnike.

Razlozi zašto je nizozemski BV dobar izbor za poduzetnike početnike

Osim što niste odgovorni za dugove tvrtke, postoji više prednosti posjedovanja nizozemskog BV-a. Trenutne stope poreza na dobit prilično su niske, što ga čini isplativim izborom. Također, možete si isplatiti dividende nizozemskim BV-om, što ponekad može biti korisnije nego da sami sebi isplaćujete plaću. Trenutno najviša stopa poreza na dohodak iznosi 49.5%. Kada u određenom razdoblju ostvarite veću dobit i želite si isplatiti dodatni bonus, može biti isplativije isplatiti si dividendu umjesto plaće, jer će iznos naplaćenih poreza biti manji. To vam doslovno može uštedjeti desetke tisuća eura, što ga čini vrlo popularnom mogućnošću. Još jedna ogromna prednost nizozemskog BV-a je mogućnost privlačenja ulagača tako što ćete im ponuditi dionice u vašoj tvrtki. Nakon što vaša tvrtka bude poslovala dobro, oboje ćete profitirati od ovog sporazuma. Osim toga, Dutch BV vašoj tvrtki pruža profesionalni izgled. Često kupci i treće strane poštuju nekoga tko ima privatno društvo s ograničenom odgovornošću, budući da to općenito znači da ostvarujete znatan iznos profita. Ako smatrate da nećete moći generirati ovaj iznos tijekom prvih godina osnivanja svoje tvrtke, savjetujemo vam da umjesto toga pokrenete samostalni poduzetnik. Nakon što prijeđete granicu minimalnog prihoda, uvijek možete pretvoriti svoje samostalno vlasništvo u nizozemsko BV tijekom kasnije faze.

Kupnja već postojeće tvrtke

Kao što smo već objasnili, postoji više načina za stjecanje nizozemskog BV-a. Ako već posjedujete poduzeće ili ste u mogućnosti uložiti nešto novca, općenito je moguće kupiti već postojeći Dutch BV. To se može učiniti preuzimanjem tvrtke u cijelosti ili spajanjem s postojećim BV-om. Glavna je razlika u tome što ćete akvizicijom postati novi vlasnik tvrtke, dok će spajanja često rezultirati zajedničkim vlasništvom.  Više o spajanjima i akvizicijama možete pročitati u ovom članku. Ako planirate preuzeti drugu tvrtku, trebali biste vrlo temeljito istražiti tu tvrtku. U najmanju ruku, trebali biste istražiti čimbenike kao što su profiti koje je tvrtka ostvarila tijekom proteklih godina, vlasnici tvrtke i njihova pozadina, moguće nezakonite aktivnosti koje su se dogodile, moguća partnerstva i također trenutna financijska situacija tvrtke . Toplo savjetujemo angažiranje odgovornog partnera koji će vam pomoći u procesu akvizicije, kako biste bili sigurni u vjerodostojnost tvrtke. Dobra strana kupnje postojeće tvrtke je činjenica da sama tvrtka već radi. Preuzimanjem poduzeća mijenja se menadžment, ali svakodnevne poslovne aktivnosti mogu se odvijati neometano, sve dok ne odlučite da želite nešto promijeniti. Nakon što postanete vlasnik, možete upravljati tvrtkom prema svojim željama.

Kupnja neaktivnog BV-a: tvrtka na polici

Druga mogućnost je stjecanje takozvanog 'praznog' BV-a, koji je općenito poznat kao tvrtka na polici. Ime je izvedeno od 'shelving': kada nešto privremeno ne koristite, stavite to na poslovičnu policu, gdje stoji dok netko to ponovno ne odluči upotrijebiti. To znači da tvrtka na polici trenutno uopće ne posluje, ona jednostavno postoji bez ikakvih aktivnosti. Ova je tvrtka možda bila uključena u prethodne poslovne transakcije, ali to sigurno nije uvijek slučaj. Dakle, to uključuje BV koji više nema dugova ili imovine i u kojem se ne odvijaju nikakve aktivnosti. Kao rezultat toga, u BV-u se u budućnosti više neće pojaviti nikakva imovina. Najviše, BV će ipak dobiti neke dugove, npr. račun od računovođe za sastavljanje i podnošenje godišnjih računa. Uz to, vlasnik praznog BV-a može odlučiti raspustiti BV. Kao rezultat toga, prestaje postojati. Vlasnik također ima mogućnost prodaje udjela. Tada više nema troškova i dobiva otkupnu cijenu za dionice. Ovdje vi, kao potencijalni kupac, stupate na scenu.

Postoje neke prednosti kupnje tvrtke na polici. Jedna od glavnih prednosti kupnje tvrtke na policama, u prošlosti, bila je mala količina vremena potrebnog za dovršetak procesa. U teoriji, tvrtku na polici možete kupiti u samo jednom radnom danu. Imajte na umu da je za kupnju zatvorene tvrtke i dalje potreban javnobilježnički zapis, ali je postupak stjecanja lakši od osnivanja potpuno novog BV-a. Unatoč tome, sam postupak prijenosa postao je gotovo jednako skup i dugotrajan kao i osnivanje novog BV-a. To je zbog povećanih zahtjeva usklađenosti s KYC-om, zbog čega je potrebna provjera i identifikacija svih uključenih strana. Također, imajte na umu da se tvrtke na policama općenito prodaju s premijom. Zbog toga je stjecanje zatvorene tvrtke skuplje od osnivanja novog BV-a, čak i ako je vremenski okvir nešto kraći. Također bismo željeli napomenuti da sve zatvorene tvrtke imaju pravnu, financijsku i poreznu povijest. U mnogim slučajevima, zatvorene tvrtke bile su uključene u prethodne poslovne aktivnosti. Stoga biste trebali temeljito istražiti svaku moguću tvrtku na polici koju želite kupiti, kako biste znali nije li tvrtka bila uključena u sumnjive aktivnosti ili još uvijek ima dugove.

Rizici kupnje tvrtke na polici

Kada odlučite osnovati potpuno novi nizozemski BV, potpuno ste sigurni da je prošlost tvrtke potpuno 'čista'. Budući da ste ga upravo uspostavili, i stoga nema prošlosti. Ali kada kupite tvrtku na polici, to nije uvijek slučaj. Poslovne aktivnosti koje pokrećete nakon kupnje trgovačkog društva su rizične, a da vi kao poduzetnik niste morali ništa 'pogriješiti'. Možda je prodavatelj izdao jamstvo da Dutch BV nema dugova. No, nije posve sigurno nema li obveza iz prošlosti. Imajte na umu da kupac zatvorene tvrtke ne može vidjeti postoje li još vjerovnici, što bi vas moglo staviti u neizvjestan položaj, budući da vjerovnik još uvijek može pronaći Dutch BV unatoč promjeni imena putem registracijskog broja i povijesti registrirane u obrtu Registar. To u biti znači da naplata starog duga može odmah značiti i kraj vaše tvrtke. To je uzalud bacanje svih vaših ulaganja u tvrtku i preuzimanje same tvrtke na polici. Garancije koje daje prodavač tvrtke vrijede koliko i sam prodavač, što znači da ako ne poznajete prodavača, u biti ne znate ništa. Štoviše, za provedbu jamstava potrebno je voditi parnice, što je skupo.

Sve u svemu, ovo može biti vrlo škakljiva priča. Kao kupac, možete zahtijevati od prodavatelja da bude odgovoran za sve dugove koje je napravio u prošlosti s tvrtkom. Unatoč tome, još uvijek nemate jamstva da ćete nakon toga zaista dobiti novac od prodavača. Jedan od načina da se ograniče takvi rizici je angažirati i uputiti računovođu da pregleda knjige tvrtke na polici. S revizorskim izvješćem obično možete dobiti jamstvo da je sve u redu. Međutim, imajte na umu da to uključuje dodatne računovodstvene troškove povrh svih ostalih troškova. Zbog toga je kupnja tvrtke na polici bez rizika prilično skup način za pokretanje ili nastavak poslovanja. Dakle, kako biste 'uštedjeli' javnobilježničke troškove koje biste inače platili za osnivanje novog nizozemskog BV-a, vjerojatno ćete morati izvršiti nekoliko drugih plaćanja, koja su, kada se zbroje, općenito veća od troškova pokretanja nove tvrtke. Nadalje, dionice trgovačkog društva moraju se prenositi javnobilježničkim aktom, jer tako kaže zakon. Notarski troškovi za osnivanje BV jedva da su nešto veći od troškova za stjecanje dionica. Osim toga, nakon prijenosa udjela obično se moraju promijeniti naziv i namjena društva. Za to je potreban poseban akt o izmjenama i dopunama statuta. Kupac dionica stoga treba potrošiti puno više novca nego ako navedeni kupac osniva novi BV.

Uključivanje novog nizozemskog BV-a

U prošlosti se smatralo da je skupo pokrenuti novi BV, jer je postojao minimalni kapitalni zahtjev od 18,000 eura. U 2012. godini postupak osnivanja je pojednostavljen, ukidanjem ovih minimalnih kapitalnih zahtjeva, ali i postupka suglasnosti vlade i izjave banke. Dutch BV sada se može osnovati s upisanim kapitalom od 1 € ili čak 0.01 €. To je dovelo do drastičnog pada potrebe za shelf tvrtkama, čime je cjelokupno tržište za takve tvrtke gotovo nestalo. Ove vrste tvrtki danas su vrlo rijetke, jedina potreba za takvom tvrtkom može proizaći iz određenog imena ili logotipa koji biste možda željeli koristiti, ali ne možete dok sama tvrtka još postoji. Međutim, također možete razmisliti o osmišljavanju sličnog naziva ili logotipa koji ne krši postojeća autorska prava. Osnivanje novog nizozemskog BV-a zapravo se može organizirati u samo nekoliko radnih dana, uz znatno niže troškove nego što biste morali potrošiti na akviziciju tvrtke na polici. S ovom 'novom' procedurom, osnivanje nizozemskog BV-a postalo je puno jednostavnije, a time i brže. Nizozemsko Ministarstvo pravosuđa više ne mora provoditi provjere osoba osnivača, direktora i dioničara, što vam štedi dosta vremena. Stoga se novi BV može osnovati jednako brzo kao što se prenose dionice postojećeg BV-a.

Trebate savjet? Intercompany Solutions može vam pomoći pri osnivanju tvrtke

Možemo razumjeti da izbor između osnivanja potpuno nove tvrtke i kupnje već postojeće tvrtke može biti težak. U nekim slučajevima određena tvrtka može imati vrlo pozitivan imidž na određenom tržištu, što vam olakšava da odmah počnete poslovati i iskoristite već izgrađeni imidž. Ipak, razmislite i o tome da ste možda opterećeni dugovima o kojima nemate pojma. Ukoliko imate poslovnu ideju i želite je realizirati, tim na Intercompany Solutions može vam pomoći da napravite pravi izbor. Ako ste već etablirani poduzetnik ili investitor, kupnja već postojeće tvrtke mogla bi biti dobra oklada. Međutim, ako osnivate svoju prvu tvrtku, rizici bi jednostavno mogli biti previsoki. Vrlo je važno napraviti temeljito istraživanje i osmisliti poslovni plan koji ocrtava sve troškove i rizike koji su uključeni u pokretanje tvrtke. Ovaj poslovni plan pružit će vam nacrt svih uključenih čimbenika, što će vam olakšati donošenje dobro promišljene odluke. U svim slučajevima možemo Vam pomoći u cjelokupnom procesu osnivanja ili preuzimanja poduzeća. Općenito, to ne bi trebalo trajati dulje od nekoliko radnih dana. Slobodno nam se obratite sa svojim upitom, mi ćemo pokušati odgovoriti što je prije moguće s korisnim savjetima i savjetima kako bi proces bio što lakši. Mi se također možemo pobrinuti za proces za vas, ako to želite.

Ako ste bivši započinjač vlastitog posla, vjerojatno ćete imati mnogo pitanja o poreznim implikacijama.

Svakako će se pojaviti pitanja, primjerice, kakva je to pravna osoba koja ima pravo na BV ili je „eenmanszaak“ ili samostalni trgovac/posao s jednom osobom) prikladnija opcija?

Možda će vas savjetovati da potražite pomoć poreznog računovođe ili administratora u Nizozemskoj koji će vam moći odgovoriti na sva ova pitanja dajući vam sve potrebne informacije i savjete o svim pitanjima važnim za vašu konkretnu situaciju.

Održavanje knjiga u redu može biti vrlo dugotrajan posao. Osim knjigovodstva, želite biti sigurni da su sve porezne prijave napravljene na vrijeme bez razmišljanja i bez ikakvih problema.

Potrebna vam je pomoć stručnjaka koji će moći sagledati vašu trenutnu situaciju, ali i vaše buduće poslovne planove i iskustva. Kontakt Intercompany Solutions za prilagođene porezne savjete koji će vašem mladom pokretaču pružiti najbolju moguću priliku. Uz našu pomoć uvijek ćete biti u toku vaša administracija i porezna pitanja u Nizozemskoj.

Dopustite nam da se pobrinemo za sva porezna pitanja, tako da se možete usredotočiti na svoje poslovanje u Nizozemskoj.

Dakle, ako naslijedim tvrtku u Nizozemskoj, moram li platiti porez na nasljedstvo ili porez na poklon?
Da, ako naslijedite ili dobijete tvrtku na dar, plaćate porez. Koliko? To ovisi o vrijednosti tvrtke. A ponekad dobijete izuzeće.

Ako nastavite s poslom, možete dobiti oslobođenje od poreza na nasljedstvo ili poreza na darove
Na primjer, ako preuzmete obiteljski posao od svojih roditelja. Ova se shema naziva shema poslovne sukcesije (1). Tada plaćate manji ili nikakav porez.

Kada možete koristiti shemu nasljeđivanja poslovanja?

Kako koristite ovu shemu nasljeđivanja poslovanja?
Morate podnijeti porez na dar ili prijavu poreza na nasljedstvo i navesti da želite izuzeće. Preporučujemo da angažirate savjetnika ako preuzimate tvrtku. Također vam mogu pomoći u određivanju vrijednosti tvrtke za porez na nasljedstvo ili poklon.

Jeste li nasljednik poduzetnika? Nakon poduzetnikove smrti morat ćete se baviti raznim poreznim pitanjima, poput poreza na nasljedstvo i znatnih kamata. Izvršitelj vam može pružiti dobre usluge u rješavanju nasljedstva.

Značajan interes za nizozemsko pravo
Posjedovanje najmanje 5 posto dionica a BV tvrtka ili NV naziva se značajan interes. U slučaju smrti, značajan interes prelazi na vas kao nasljednika. Ne morate podnositi poreznu prijavu za dobit od značajnih kamata. Ovo se primjenjuje samo ako dionice postanu dio vaše privatne imovine, a vi ste obveznici poreza u Nizozemskoj.

Ako nakon što ste stekli dionice odlučite emigrirati ili staviti dionice u drugo (holding) društvo, porezna tijela to će smatrati oporezivim događajem.

Porez na nasljedstvo
Čim se ostavina namiri, vi kao nasljednik morate podmiriti porez na nasljedstvo (porez na vrijednost dionica ili depozitarne potvrde istih). Uz visoku poslovnu vrijednost to često znači veliki iznos po nasljedniku. To može ugroziti opstanak poduzeća ako se od njega plaća porez na nasljedstvo. Zakon predviđa odgodu plaćanja pod određenim uvjetima. Tada se ovaj porez mora platiti u 10 jednakih godišnjih rata.

Nastavak poslovanja
Želite li nastaviti naslijeđeni posao? Ako iskoristite mogućnost nasljeđivanja poslovanja, ne morate plaćati porez na veći dio vrijednosti poslovne imovine. Pogledajte više informacija o objektu za nasljeđivanje poslovanja.

Izvori:
https://ondernemersplein.kvk.nl/belastingzaken-bij-erven-van-een-onderneming/

https://www.bedrijfsopvolging.nl/kennisbank/bedrijfsopvolgingsregeling-borbof/

https://www.erfwijzer.nl/onderneming.html

Ako želite otvoriti tvrtku u Nizozemskoj, morat ćete uzeti u obzir da to znači da ćete morati platiti i nekoliko poreza na posao. Točan iznos i vrste poreza (poreza) koje ćete trebati platiti ovise o pravnoj osobi koju odaberete, vašim poslovnim aktivnostima i nekoliko drugih formalnosti. Da bismo vam dali prednost, prikupili smo osnovne informacije o nizozemskom poslovnom porezu i implikacijama koje to ima na vaš mogući poslovni pothvat u Nizozemskoj. Za osobni savjet po tom pitanju uvijek se možete obratiti Intercompany Solutions.

Kada se neko smatra poduzetnikom u nizozemske poreze na dohodak?

Nisu svi koji žele biti nizozemski poduzetnici zapravo poduzetnici u svrhu poreza na dohodak. Ako se vaše aktivnosti odvijaju u ekonomskoj sferi i ako možete očekivati ​​dobit, imate izvor prihoda i možda ste poduzetnik u svrhu poreza na dohodak. Ako se vaše aktivnosti odvijaju u hobiju ili obiteljskoj sferi, niste poduzetnik u svrhu poreza na dohodak.

Da bi se kvalificirali za porez na dohodak, postoje 3 izvora prihoda:

Izvor vašeg prihoda ovisi o brojnim čimbenicima. Zakon i sudska praksa postavljaju određene zahtjeve koje poduzetnici moraju ispunjavati. Nakon što registrirate svoju tvrtku, na temelju vaših okolnosti procijenit ćemo ispunjavate li ove zahtjeve. Nizozemske porezne vlasti obraćaju pažnju na nekoliko čimbenika koje smo naveli u nastavku.

Koliko je neovisna vaša tvrtka?

Posao općenito podrazumijeva određenu mjeru neovisnosti, jer ne radite za nekoga drugog, već za sebe. To znači da biste vi trebali odrediti opće upravljanje, dnevne aktivnosti i cilj vašeg poslovanja. Ako drugi utvrde kako biste trebali organizirati svoju tvrtku i kako provodite svoje aktivnosti, ne postoji čvrsta osnova za neovisnost; obično ne postoji neovisna tvrtka.

Ostvarujete li profit? Ako da, koliko?

Općenito, glavni cilj bilo kojeg posla je stvaranje dobiti, osim ako ne želite uspostaviti nizozemsko poduzeće u neprofitnom ili dobrotvornom sektoru. Ako uspijete ostvariti vrlo mali profit ili pretrpite strukturne gubitke koji premašuju dobit, malo je vjerojatno da ćete ostvariti stvarnu zaradu. U tom slučaju vaše aktivnosti neće biti označene kao poslovne.

Posjedujete li kakav kapital?

Od uvođenja Flex-BV, više ne morate polagati obvezni iznos kapitala da biste pokrenuli nizozemski posao. Unatoč tome, kapital je potreban mnogim vrstama poduzeća u nekoliko industrija. Možda ćete morati ulagati u strojeve, oglašavanje, zapošljavanje zaposlenika i osiguranje, samo da navedemo nekoliko primjera. Dovoljno kapitala za pokretanje posla i njegovo vođenje neko vrijeme ukazuje na to da možda imate tvrtku prema nizozemskom zakonu.

Tko će biti vaši klijenti?

Najbolja stvar za svako poslovanje je stabilna baza klijenata. Što više klijenata imate, to ćete više moći smanjiti plaćanja i određene rizike kontinuiteta. S cjelovitom bazom podataka klijenata također više ne ovisite o samo nekoliko klijenata, povećavajući svoju neovisnost kao vlasnik tvrtke, a time i čineći održivijim opstanak vašeg poslovanja.

Koliko ćete vremena uložiti u svoj posao?

Količina vremena koje netko provodi na poslovne aktivnosti također je odlučujući faktor. Ako provodite puno vremena na aktivnosti bez prinosa, obično nemate tvrtku na papiru. To u biti znači da morate potrošiti dovoljno vremena na svoj posao kako biste ga učinili profitabilnim. Ako je to slučaj, vaše poslovanje se može smatrati valjanim. Također imajte na umu da možda imate pravo na određene vrste poduzetničkog odbitka. Za neke od ovih poduzetničkih odbitaka morate zadovoljiti nizozemski "urencriterium", što se slobodno prevodi kao kriterij sati ili kriterij smanjenih sati.

"Urencriterium" ili uvjeti kriterija sati

Netko obično ispunjava kriterij radnog vremena ako ispunjavate sljedeća 2 uvjeta:

Kako oglašavate svoju tvrtku?

Ovisite o klijentima za postojanje vaše tvrtke. Da biste bili poduzetnik, morate se dovoljno upoznati, na primjer putem oglašavanja, internetske stranice, natpisa ili vlastite dopisnice. Vaša se tvrtka mora razlikovati od ostalih marki i konkurenata, uz jedinstvenu prilagodbu vašim ciljevima i ambicijama. Što više ljudi zna o vašoj tvrtki, veće su šanse za uspjeh.

Jeste li odgovorni za dugove svoje tvrtke?

Ako ste odgovorni za dugove svoje tvrtke, tada ste možda poduzetnik. To je, međutim, zeznuta tema jer neke nizozemske pravne osobe profitiraju od podjele između osobnog duga i duga poduzeća. Ako ste, na primjer, vlasnik nizozemskog BV-a, nećete biti osobno odgovorni za bilo kakve korporacijske dugove koje napravite. To ne znači da te dugove ipak ne morate platiti; sve dugove koje napravite s vašom tvrtkom morate platiti u cijelosti.

Može li na vas utjecati 'poduzetnički rizik'?

Poduzetnički rizik uključuje određene čimbenike koji mogu biti problematični i neočekivani u svakom poslu. Postoji li šansa da vaši klijenti neće platiti? Koristite li svoje dobro ime za obavljanje svog posla? Ovisni ste o potražnji i ponudi vaših proizvoda i usluga? Ako imate 'poduzetnički rizik', to općenito znači da vjerojatno imate posao.

Kada se djelatnosti e-trgovine smatraju (dijelom) posla?

Mnogo je ljudi trenutno zainteresirano za osnivanje e-trgovine zbog fleksibilnosti i slobode kretanja koje ova opcija pruža. Nizozemska je posebno stabilna i pouzdana zemlja za uspostavljanje poslovanja e-trgovine, budući da zemlja pruža vrlo konkurentno i financijski isplativo tržište. Imate li internetsku stranicu koju redovito koristite za oglašavanje na internetu u poslovne svrhe? Ili zarađujete na svojoj internetskoj stranici, primjerice prodajom robe ili usluga putem interneta, ili aktivnostima kao podružnica? Ako je odgovor na ova pitanja 'da', onda ste vjerojatno poduzetnik. No hoće li to doista biti tako ovisi o nekoliko čimbenika. Na primjer, postoje razlike između biti poduzetnik za porez na dohodak i biti poduzetnik za PDV.

Kada vas ne smatraju internetskim poduzetnikom?

Ako imate internetsku stranicu ili web stranicu, to vas automatski ne čini poduzetnikom e-trgovine. Nudite li robu ili usluge besplatno? Ili samo u hobiju ili obiteljskoj atmosferi? Tada niste poduzetnik prema nizozemskom zakonu. To je zbog činjenice da ne morate plaćati PDV, a također ne morate ništa navoditi u prijavi poreza na dohodak.

Poduzetnik e-trgovine za nizozemski porez na dohodak

Prodajete li robu ili usluge putem interneta? I možete li realno očekivati ​​dobit od ove robe i / ili usluga? Tada se to smatra dohotkom i možda ste poduzetnik u svrhu poreza na dohodak. Želite li registrirati svoju tvrtku u Nizozemskoj kao mrežni poduzetnik? Zatim Intercompany Solutions može na osnovu vaših okolnosti procijeniti ispunjavate li uvjete za poduzetništvo. Često se poduzetništvo može procijeniti tek nakon završetka poslovne godine radi poreza na dohodak.

Niste poduzetnik, ali primate prihode?

Imate li prihode od svojih internetskih aktivnosti koje se ne mogu smatrati hobijem? A nedostaje li vam ikakva osnova plaćenog zaposlenja, ali se ne možete smatrati ni poduzetnikom? Za potrebe nizozemskog poreza na dohodak, to se kvalificira kao 'rezultati iz drugih aktivnosti'. Vaša dobit se obračunava na isti način kao i kod poduzetnika. Ali nemate pravo na određene sheme za poduzetnike, kao što su odbitak za samozaposlene ili odbitak ulaganja. U takvom slučaju bilo bi mudro razmotriti osnivanje službene tvrtke i eventualno imati koristi od odbitaka i premija.

Poduzetnik e-trgovine za nizozemski BTW (PDV)

Ako niste poduzetnik u svrhu poreza na dohodak, i dalje možete biti poduzetnik u svrhu PDV-a. To je uglavnom slučaj kada samostalno obavljate aktivnosti i od njih ostvarujete prihod. Kako bismo saznali jeste li poduzetnik za PDV, možemo procijeniti određene činjenice i pomoći vam u pronalaženju najboljeg načina poslovanja.

Porez na poslovanje u Nizozemskoj

Nakon što se prema nizozemskom zakonu službeno smatrate poduzetnikom ili vlasnikom tvrtke, morat ćete platiti niz različitih poreza na posao. Što znači da ne možete pobjeći poreznim vlastima, ali to je općenito slučaj u bilo kojoj drugoj zemlji. Ne plaćaju svi istu vrstu i / ili iznos poreza. Kao nizozemski poduzetnik morate podnijeti tromjesečnu i godišnju poreznu prijavu, platiti porez, a ponekad i nešto povratite. Ali s kakvim ćete se porezima suočiti?

Nizozemski BTW ili porez na promet (PDV)

U Nizozemskoj plaćate određeni iznos PDV-a na usluge i robu, tako da ćete kao vlasnik tvrtke morati naplatiti i porez svojim klijentima. To se zove nizozemski BTW, što je isto što i PDV. Skraćenica PDV znači 'Porezna dodanu vrijednost'. To se odnosi na porez koji plaćate na ostvarenu prodaju. Na svoje fakture naplaćujete PDV. I obrnuto; ako plaćate račune, na njima je i iznos PDV-a koji morate platiti. Standardna stopa PDV-a je 21%. U nekim slučajevima vrijede posebne stope, to su 6% i 0%. Mogu se primjenjivati ​​i izuzeća. PDV koji dugujete poreznoj upravi plaćate mjesečno, tromjesečno ili godišnje. Nizozemska porezna uprava će vas obavijestiti koliko često morate podnositi prijavu. U većini slučajeva poduzetnici podnose tromjesečnu prijavu PDV-a.

Nizozemski porez na dobit

Nizozemski porez na dobit je porez koji se naplaćuje na dobit tvrtki koje su uglavnom kvalificirane kao BV ili NV. Te tvrtke i organizacije moraju podnijeti godišnju prijavu poreza na dobit. Fizičke osobe poput samostalnih poduzeća plaćaju porez na dobit putem poreza na dohodak. Ovo je drugačije za tvrtke. Javna poduzeća, privatne tvrtke, a ponekad i zaklade i udruge plaćaju porez na dobit. U nekim je slučajevima moguće oslobađanje od poreza na dobit. Razmislite, na primjer, o udruzi ili zakladi koja svoj prihod uglavnom ostvaruje naporima volontera ili gdje je potraga za profitom od dodatne važnosti.

Nizozemski porez na dividendu

Ako je vaša tvrtka NV ili BV i ostvaruje dobit, dio te dobiti možete raspodijeliti dioničarima. To se obično radi u obliku dividende. U tom slučaju plaćate porez na dividendu nizozemskim poreznim vlastima. Isplaćuje li vaša tvrtka dividendu dioničarima? U tom slučaju morate zadržati 15% poreza na dividendu na dividendu koju isplatite. Morate se prijaviti i platiti u roku od mjesec dana od dana kada je dividenda dostupna. U brojnim slučajevima možda imate pravo na (djelomično) izuzeće ili povrat poreza na dividendu.

Nizozemski porez na dohodak

Plaćate nizozemski porez na dohodak na oporezivi dohodak ako imate samostalno poduzeće ili partnerstvo u tvrtki. Ovo je vaš prihod, umanjen za sve operativne troškove podmirene bilo kojim odbitnim stavkama i poreznim aranžmanima. To morate prijaviti nizozemskim poreznim vlastima prije 1st svibnja svake godine. Oporezivi prihod imate samo ako svojim poslovanjem ostvarujete dobit. Ovaj oporezivi dohodak je osnova za vaš porez na dohodak. S vašom poreznom prijavom možete odbiti odbitne stavke i porezne aranžmane od svoje dobiti. Time se smanjuje dobit i stoga plaćate manji porez na dohodak. Primjeri ovih odbitnih stavki i poreznih shema su: odbitak poduzetnika (koji se sastoji od odbitka samozaposlenih i svih početnih odbitaka), opći porezni kredit, odbitak ulaganja, oslobađanja od dobiti MSP-a i porezni kredit zaposlene osobe.

Nizozemski porez na plaću i doprinosi za nacionalno osiguranje

Ako zapošljavate osoblje, svojim zaposlenicima nužno morate isplatiti plaću. Od tih plaća trebate odbiti porez na plaću. Ovi porezi na plaće sastoje se od zadržavanja poreza na plaću i plaćanja doprinosa za nacionalno osiguranje. Nacionalne police osiguranja zakonski su obvezne police socijalnog osiguranja koje osiguravaju vaše zaposlenike od financijskih posljedica starosti, smrti, posebnih zdravstvenih troškova ili rađanja djece.

Blagodati prenošenja računovodstvenih aktivnosti

Svaki poduzetnik koji osniva tvrtku u Nizozemskoj može odabrati vlastitu upravu, a time i poreznu prijavu. U takvim je slučajevima poželjno da ste dobro informirani o bilo kojim fiskalnim, financijskim i ekonomskim promjenama. (Djelomični) outsourcing vaše administracije i povremene izjave u početku se mogu činiti skupima. No, iskustvo je pokazalo da vam administrativni ured ili računovođa zapravo zarađuju novac.

Prilikom pokretanja posla u svoj poslovni plan možete uključiti razne scenarije koji uključuju očekivanja troškova, uključujući poreze. Ako pišete poslovni plan, možete zajedno sa stručnjakom pogledati različite financijske scenarije i vidjeti kakav utjecaj imaju porezi na likvidnost unutar vaše tvrtke. Intercompany Solutions može vam pomoći tijekom svakog koraka ovog postupka; od registracije vaše tvrtke do računovodstvenih usluga. Slobodno nas kontaktirajte za stručni savjet ili jasnu ponudu.

Pročitajte dalje: Osnivanje tvrtke Nizozemska

Nizozemska je u svijetu poznata kao ekonomski vrlo stabilna zemlja sa zdravom fiskalnom i političkom klimom. Nekoliko spomenljivih razloga koji su doveli do ove slike su prilično skromne porezne stope u usporedbi sa susjednim zemljama. Nadalje, jasni i učinkoviti administrativni procesi te inovativna uporaba IT-a i tehnologije kako bi se olakšalo poštivanje poreza također su pridonijeli tom cilju. U usporedbi s ostatkom ili Europskom unijom (EU), Nizozemska ima vrlo konkurentnu stopu poreza na dobit, koja iznosi 25% za godišnju dobit veću od 245,000 eura i 15% za dobit ispod tog iznosa.

Ove godine (2021.) stope poreza na dobit će biti dodatno smanjene na 15% umjesto 16,5%. Porezni sustav u Nizozemskoj ima mnoge atraktivne značajke i pogodnosti, što posebno privlači strane tvrtke i investitore. Ipak, to ne znači da se ništa sumnjivo nikada neće dogoditi. Država je iskusila određene poteškoće u području izbjegavanja poreza, kako domaćih tako i međunarodnih tvrtki, što je uglavnom posljedica povoljnog sustava oporezivanja.

Nizozemska ima konkurentnu fiskalnu klimu

Nizozemska je glavno središte stranih multinacionalnih kompanija, investitora i poduzetnika. To se nije dogodilo bez razloga; nizozemski porezni propisi i vladajuća praksa postoje više od 30 godina i na taj način pružaju vlasnicima međunarodnih tvrtki odgovarajuću jasnoću kada se odluče podružiti u Nizozemsku. Stabilna vlada također privlači mnoge multinacionalne banke zbog stabilnosti koju pruža. Nizozemske porezne vlasti smatraju se i kooperativnim i pristupačnim, što čini da se strani vlasnici poduzeća osjećaju sigurno i sigurno. Nažalost, kao i kod svih dobrih stvari, postoje i investitori i tvrtke koje koriste profitabilni sustav kako bi izbjegle određene financijske obveze.

Prevara je i dalje raširena u svim slojevima društva

Neki ljudi nisu upoznati s izvanredno velikim iznosom koji u Nizozemsku ulažu strane tvrtke i investitori. Primjerice, tijekom 2017. godine ukupan iznos stranih ulaganja iznosio je 4,3 bilijuna eura. Šokantna je činjenica ipak da veći dio ovog novca uopće nije uložen u nizozemsko gospodarstvo, samo 688 milijardi eura od izvornih 4,3 bilijuna. To je samo 16% svih ukupnih stranih ulaganja. Ostalih 84% otišlo je u podružnice ili takozvane ljuske tvrtke, koje su u osnovi osnovane samo kako bi izbjegle plaćanje poreza negdje drugdje.

Gledajući ove ogromne iznose, odmah postaje jasno da to mali igrači ne čine kako bi sakrili neku ilegalnu dobit od oporezivanja. Samo najveće multinacionalke i najbogatiji pojedinci u globalnoj ekonomiji mogu izvući tako ogromne iznose. To uključuje nizozemske tvrtke poput Royal Dutch Shell, ali i mnoge strane multinacionalne tvrtke poput IBM-a i Googlea. Te su tvrtke osnovale podružnice, sjedišta ili druge djelatnosti u Nizozemskoj, pa se plaća porez u zemlji podrijetla. Neke poznate robne marke i tvrtke tehnički su nizozemske jer su osnovale svoje sjedište u zemlji samo u svrhu izbjegavanja poreza.

Evo kako bismo to vizualizirali, evo primjera. Nizozemska je vrlo mala zemlja s relativno malim brojem stanovnika u odnosu na ostatak svijeta. Pa ipak, u 2016. godini 16% sve inozemne dobiti koju su potraživale američke tvrtke bilo je odgovorno Nizozemskoj. Čini se kao da Nizozemci naručuju ogromnu količinu robe i / ili usluga iz SAD-a, ali stvarnost je malo sumnjivija. Tvrtke su u osnovi novac parkirale u nizozemskim podružnicama kako bi izbjegle oporezivanje ili su novac premještale putem takozvanih poštanskih sandučića, koji zaradu prenose u druga prikladna porezna utočišta. Na taj ga način mogu preusmjeriti na lokacije s 0% poreza na dobit i uopće izbjeći oporezivanje. To je pametan trik koji traje već neko vrijeme, ali vlada napokon nešto poduzima po tom pitanju.

EU i nizozemska vlada poduzimaju mjere

Nizozemski državni tajnik financija predložio je iznošenje nove agende porezne politike koju je vlada pristala usvojiti kako bi se takvoj praksi prestalo. Stoga je prvi prioritet ove agende rješavanje problema utaje i izbjegavanja poreza. Ostali prioriteti su smanjenje poreznog opterećenja u sektoru rada, promicanje konkurentne nizozemske porezne klime, čineći porezni sustav zelenim i također funkcionalnijim. Ovaj je program usmjeren ka boljem i otpornijem poreznom sustavu u kojem više nije moguće napraviti rupe poput trenutne utaje poreza. Tajnik ima za cilj jednostavniji, razumljiviji, izvodljiviji i ujedno pravedniji porezni sustav.

Porez po odbitku za suzbijanje izbjegavanja poreza

Tijekom ove godine (2021.) uvest će se novi sustav poreza po odbitku, koji se usredotočuje na tokove kamata i licencnih naknada u jurisdikcije i zemlje s niskim ili 0% poreznih stopa. Sumnja u nasilne porezne aranžmane također je uključena u ovaj sustav. To želi spriječiti strane ulagače i vlasnike tvrtki da koriste Nizozemsku kao lijevak drugim poreznim oazama. Nažalost, zbog utaje i izbjegavanja poreza na ovaj je način zemlja u posljednje vrijeme u pomalo negativnom svjetlu. Tajnik želi poboljšati situaciju rješavanjem problema utaje i izbjegavanja plaćanja poreza, kako bi se ovaj negativni imidž brzo zaustavio.

Smjernice EU-a o izbjegavanju poreza

Nizozemska nije jedina zemlja EU koja poduzima mjere za uklanjanje poreznih prijevara, kao što je EU usvojila Direktiva 2016 / 1164 već tijekom 2016. Ova direktiva postavlja više pravila protiv prakse utaje i izbjegavanja plaćanja poreza, koje neminovno negativno utječu na unutarnje tržište. Pravila također prati nekoliko mjera za borbu protiv izbjegavanja poreza. Te su mjere usredotočene na odbitke kamata, izlazno oporezivanje, mjere protiv zloporabe i kontrolirane strane tvrtke.

Nizozemska je odlučila provesti i prvu i drugu EU direktivu o izbjegavanju poreza (ATAD1 i ATAD2), iako će Nizozemci primijeniti još strože standarde od standarda traženih u direktivama EU-a. Neki primjeri uključuju odsutnost takozvanih djedovinskih pravila koja se primjenjuju na postojeće zajmove, snižavanje praga s 3 na 1 milijun eura i isključivanje grupnog izuzeća u pravilu za oduzimanje zarade. Pored toga, banke i osiguravajuća društva suočit će se s pravilom o minimalnom kapitalu kako bi se osigurala jednaka situacija u pogledu duga i kapitala u svim sektorima. To će dovesti do zdravije ekonomije i stabilnijih tvrtki.

Važnost transparentnosti

Jedan od glavnih čimbenika koji doprinose zdravom i održivom poreznom sustavu je transparentnost. To je osobito istinito kada se pojavi potreba za rješavanjem teških problema kao što su utaja i izbjegavanje poreza. Na primjer; novčane kazne koje se mogu pripisati kažnjivom nemaru objavit će se, što će zauzvrat potaknuti računovođe i porezne savjetnike da svoje zadatke izvršavaju s više marljivosti i poštenja. Ako želite osnovati tvrtku ili podružnica u Nizozemskoj, savjetujemo da odaberete stabilnog partnera koji poznaje sva potrebna pravila i propise. Intercompany Solutions štoviše, može vam pomoći u cijelom postupku registracije usput vam možemo pomoći i s računovodstvenim uslugama. Možete nas kontaktirati bilo kada za više informacija i prijateljski savjet.

Ako ste strana tvrtka s nizozemskim uredom ili podružnicom, to podrazumijeva i da podliježete nizozemskim propisima o PDV-u. Nizozemska riječ za PDV je BTW; što znači porez na promet koji naplaćujete svojim klijentima. Sve nizozemske tvrtke imaju jedinstvene PDV identifikacijske brojeve, koji su se promijenili za samostalne poduzetnike 1st iz siječnja 2020. Ako poslujete u Europskoj uniji, morate platiti i naplatiti PDV za gotovo sve usluge i robu, osim strogog popisa izuzeća.

U ovom ćemo vam članku pružiti osnovni pregled nizozemskog PDV-a. Na primjer, trenutne stope, koje usluge i robe spadaju pod te stope i popis izuzeća. Također imajte na umu da će se od 1. srpnja 2021. primjenjivati ​​nova pravila o PDV-u za e-trgovinu. Dakle, ako razmišljate o pokretanju nizozemske tvrtke za e-trgovinu, možete pronaći više informacija o tim novim pravilima ovdje. Također možete pronaći zanimljive informacije o pokretanju e-trgovine u Nizozemskoj u ovaj članak.

Nizozemske stope PDV-a

U Nizozemskoj postoje tri različite stope PDV-a: 0%, 9% i 21%. Najviša stopa od 21% u osnovi je standardna stopa za sve proizvode i usluge, zbog čega se to smatra općom stopom PDV-a. Stopa od 9% odnosi se na određene proizvode i usluge. Između ostalih to su prehrambeni proizvodi, knjige, umjetnička djela i lijekovi. Opsežni popis možete pronaći u nastavku. Stopa PDV-a od 0% primjenjuje se kada vaša tvrtka sa sjedištem u Nizozemskoj posluje s tvrtkama sa sjedištem u drugim zemljama.

Objašnjene su tri tarife PDV-a

Tarifa od 21%

Tarifa od 21% u osnovi je najčešće korištena tarifa u Nizozemskoj. Većina usluga i proizvoda spada u ovu kategoriju, osim ako postoje razlozi za izuzeća. Drugi razlog zbog kojeg proizvod ili usluga mogu imati drugačiju tarifu je mehanizam obrnutog punjenja prilikom poslovanja s tvrtkama i ljudima u drugim državama članicama EU-a. Ako se ne primjenjuje nijedno od ovih izuzeća, a vaš proizvod ili usluga ne spada u kategoriju 9% ili 0%, uvijek plaćate i / ili naplaćujete 21% PDV-a.

Tarifa od 9%

Tarifa od 9% također se naziva niskom tarifom. Ova se tarifa odnosi na široku paletu robe i usluga koje se koriste svakodnevno ili redovito, kao što su:

Stopa od 9% primjenjuje se samo ako je e-knjiga slična fizičkom izdanju na koje se primjenjuje stopa od 9%.

Stopa od 9% ne odnosi se ako se ovo web mjesto s vijestima sastoji uglavnom od oglašavanja, video sadržaja ili glazbe koja se može slušati; u tom slučaju primjenjuje se stopa od 21%.

Stopa od 9% također se odnosi na brojne usluge usko povezane s robom pokrivenom stopom od 9%:

Stopa od 21% uključuje posuđivanje ili iznajmljivanje umjetničkih djela od strane drugih, poput institucija za posuđivanje umjetnina.

Tarifa od 0%

Tarifa od 0% odnosi se na sve vlasnike tvrtki i poduzetnike koji posluju s inozemstvom. Nije važno je li vlasnik tvrtke stranac ili nije; ako se posao obavlja iz osnovane podružnice u Nizozemskoj, sve njegove aktivnosti podliježu nizozemskim poreznim propisima. Tarifa od 0% uglavnom se odnosi na opskrbu i otpremu robe iz Nizozemske u druge zemlje EU-a, ali može se odnositi i na određene usluge koje se pružaju iz Nizozemske.

To mogu biti i usluge koje su povezane s prekograničnim transakcijama, na primjer međunarodni prijevoz robe ili rad na robi koja će se izvoziti. Ova se tarifa odnosi i na sav međunarodni prijevoz putnika i putnika. Zanimljiva napomena: ako primijenite tarifu PDV-a od 0%, i dalje imate pravo na odbitak PDV-a na svom tromjesečnom izvještaju nizozemskim poreznim vlastima.

Oslobađanje od PDV-a: kako to funkcionira?

Pored tri različite stope PDV-a, postoje i određena poduzeća i poslovne aktivnosti kao i sektori koji su u potpunosti oslobođeni PDV-a. To znači (najjednostavnije rečeno) da kupci takvih tvrtki i organizacija ne moraju plaćati nikakav PDV. Ta su poduzeća, aktivnosti i sektori sljedeći:

Ovaj opsežni popis također se može naći na web mjestu nizozemskih poreznih vlasti.

Posebnija izuzeća

Pored gore spomenutih standardnih izuzeća, postoji i niz dodatnih izuzeća koja vode do stope PDV-a od 0%. Najvažniji su svi navedeni u nastavku. Ako imate poslovnu ideju u bilo kojem od ovih sektora, velike su šanse da ne morate naplatiti PDV svojim kupcima i klijentima.

Zdravstveni sektor

Sve medicinske profesije i konzultacije koje su isključivo usmjerene na zdravstvenu zaštitu izuzete su od PDV-a. Ovo se izuzeće odnosi na sva zanimanja koja se mogu kategorizirati prema Zakonu o zdravstvenim djelatnostima (BIG). Dakle, ovo se izuzeće odnosi na profesije poput bolničara, terapeuta, liječnika, kirurga, liječnika opće prakse, domova za njegu, ortodonta i stomatologa.

Međutim, imajte na umu da se izuzeće primjenjuje samo ako su ponuđene usluge u području stručnosti stručnjaka. Dakle, zubar ne može koristiti stopu od 0% ako, na primjer, nudi psihološke sesije bez odgovarajuće akademske diplome i profesionalnog iskustva. Ovo se pravilo također odnosi na treće strane, jer privremene agencije koje pružaju zdravstvene usluge moraju naplaćivati ​​redovnu stopu od 21%. Potonje se također odnosi na osoblje registrirano u VELIKI registar.

Digitalne i mrežne usluge

Ako ste vlasnik tvrtke koja pruža digitalne usluge poput telekomunikacija i emitiranja ili mrežne e-usluge, tada mjesto odakle ih isporučujete određuje koja se stopa PDV-a primjenjuje i gdje je potrebno platiti:

Bez poreza kupovina

Ovu situaciju možda znate iz različitih nacionalnih i međunarodnih zračnih luka: kupovina bez poreza. Ta se situacija primjenjuje kada prodajete robu nerezidentima EU: u tom slučaju ne naplaćujete PDV svojim kupcima. Da biste to dokazali na budućim izjavama, možete upotrijebiti kopiju računa o prodaji u kojem se navode vjerodajnice vašeg kupca. Ček s imenom kupca ili kopijom njegove putovnice također se smatra dokazom, u slučaju potonjeg, trebat ćete pokriti broj službe za pomoć građanima i fotografiju kupca zbog zakona o privatnosti.

Aktivnosti prikupljanja sredstava

Neke aktivnosti prikupljanja sredstava također su oslobođene PDV-a, to je slučaj ako su aktivnosti pokrenute za:

Imajte na umu da postoji ograničenje točnog iznosa koji možete prikupiti za takve organizacije. Ako premašite ovo ograničenje, mogu se primijeniti druge stope PDV-a.

Strukovno obrazovanje

Ako razmišljate o radu u Nizozemskoj kao neovisnog učitelja ili u privatnoj školi, možda postoji mogućnost da vaše usluge budu oslobođene PDV-a. Vaše usluge moraju biti u području strukovnog obrazovanja, a također morate biti registrirani u Središnjem registru kratkih tečajeva stručnog osposobljavanja (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs, CRKBO).

Sportski klubovi

Većina usluga koje nude neprofitni sportski klubovi i organizacije oslobođeni su i PDV-a. Usluge moraju biti usko povezane s tjelesnim vježbanjem i / ili stvarnim bavljenjem sportom.

Na web mjestu nizozemskih poreznih vlasti možete potražiti opsežni popis oslobođenja od poreza (PDV-a).

Intercompany Solutions mogu vam pomoći u svim financijskim pitanjima

Ako planirate osnovati tvrtku u Nizozemskoj, morat ćete proći kroz puno papira i odvojenih radnji da biste to shvatili. Naš iskusni tim može vam pomoći tijekom ovog postupka, jer cjelokupni postupak možemo riješiti u samo nekoliko radnih dana. Također smo uvijek na raspolaganju kako bismo vam pomogli u bilo kakvim financijskim pitanjima i pitanjima. Molimo kontaktirajte nas za detaljnije informacije o našim uslugama.

Ako želite da vaša nizozemska tvrtka za e-trgovinu posluje u cijeloj Europskoj uniji, morat ćete se nositi s drugačijim pravilima o PDV-u od onih koja vrijede ako isporučujete samo kupcima u Nizozemskoj. Za PDV se u EU primjenjuju brojna osnovna pravila. To uključuje određene granične iznose za naplatu PDV-a ako prodajete potrošačima u drugim državama članicama, kao i registraciju PDV-a u inozemstvu. Međutim, od 1. srpnja 2021. primjenjuju se nova pravila o PDV-u za e-trgovinu. Ovaj će članak objasniti najvažnija pravila o PDV-u za nizozemske tvrtke u e-trgovini, poput web trgovina i platformi koje opskrbljuju strane potrošače u EU. To također uključuje i dropshipping.

Osnovna pravila koja vrijede u cijeloj EU

PDV se naplaćuje u svim zemljama EU. Zemlje EU same određuju razinu stopa PDV-a na proizvode. Koja država smije naplatiti PDV određuje:

Za prodaju i isporuke u kojima se roba otprema iz Nizozemske potrošačima u drugim zemljama EU, nizozemski PDV plaća se kao osnova sve dok ostanete ispod određenog praga. To znači da ćete stranom kupcu naplatiti nizozemski PDV dok promet u relevantnoj zemlji ne dosegne primjenjivi iznos praga.

Iznosi praga za inozemnu prodaju

Unutar EU dogovoreni su granični iznosi za oporezivanje PDV-a od prodaje potrošačima u drugim državama članicama. To je također poznato i kao prodaja na daljinu. Ako vaš promet u drugoj zemlji EU prijeđe prag u roku od godinu dana, izračunate stopu PDV-a za tu zemlju. Zatim tamo platite PDV i predate povrat PDV-a. Prag prodaje na daljinu razlikuje se ovisno o zemlji. Nizozemske porezne vlasti o tome imaju detaljnije informacije.

Iznosi praga ne primjenjuju se na opskrbu trošarinskim proizvodima, poput alkoholnih pića i cigareta. Iznosi praga također se ne primjenjuju na nova ili gotovo nova prijevozna sredstva poput automobila. Isporuke ove vrste robe ne ubrajaju se u granične iznose. Svakom isporukom, bez obzira na iznos, obračunavate PDV zemlje u koju se ta roba otprema.

Ako prodajete robu koja potpada pod takozvani sustav marže, te se isporuke ne računaju u granične iznose. Ako primijenite shemu marže, dugujete nizozemski PDV nizozemskim poreznim vlastima na profitnoj marži robe. Kupcu ne naplaćujete PDV i ne navodite ga na računu, jer je PDV već uključen u vašu prodajnu cijenu.

Podaci o registraciji PDV-a

Inozemni PDV možete obračunati samo s PDV registracijom u odgovarajućoj zemlji. Dobit ćete PDV broj od strane porezne uprave i predati lokalnu PDV prijavu. Nadalje, možete angažirati i poreznog savjetnika koji će se pobrinuti za vašu inozemnu PDV registraciju i prijavu, ICS će vam uvijek rado pomoći u takvim zadacima. Osigurajte pravovremenu registraciju PDV-a u zemlji u kojoj dugujete PDV kako biste izbjegli velike kazne. Čak i ako ste prvi put platili PDV u Nizozemskoj, inozemna porezna tijela i dalje imaju pravo na PDV koji se tamo duguje. I dalje ih trebate platiti u inozemstvu prije nego što zatražite povrat nizozemskog PDV-a.

Kada koristiti stranu stopu PDV-a?

Kada isporučujete kupcima u drugoj zemlji EU-a koji ne podnose prijavu PDV-a, poput potrošača, uvijek možete koristiti stranu stopu PDV-a i podnijeti lokalnu prijavu. To je moguće čak i ako ostanete ispod praga. Za to morate podnijeti pismeni zahtjev nizozemskim poreznim vlastima.

1. srpnja 2021 .: nova EU direktiva o PDV-u za e-trgovinu

Od 1. srpnja 2021. primjenjivat će se nova direktiva EU o PDV-u za e-trgovinu. Nova pravila primjenjuju se kada ostvarite godišnji promet od 10,000 eura ili više sa svojom nizozemskom web trgovinom ili poslovanjem e-trgovine od prodaje potrošačima u zemljama EU-a izvan Nizozemske. Ako vaš promet u drugim zemljama EU-a ostane ispod 10,000 eura godišnje, možete nastaviti naplaćivati ​​nizozemski PDV. S novom Direktivom o PDV-u, Europska komisija želi modernizirati i pojednostaviti oporezivanje PDV-om, stvoriti "jednake uvjete" za poduzetnike unutar i izvan EU i boriti se protiv prijevara s PDV-om na parcelama male vrijednosti.

Promjene koje bi mogle utjecati na vašu tvrtku

Provedba novog zakona ima izravne posljedice na vaše poslovanje zbog sljedeće 3 promjene:

1. Nema više zasebnih iznosa praga

Od 1. srpnja 2021. otkazat će se granični iznosi za prodaju na daljinu unutar EU po pojedinoj zemlji EU. Bit će 1 zajednički iznos praga od 10,000 eura. Ovaj se prag odnosi na svu prodaju robe na daljinu unutar EU, zajedno s prodajom digitalnih usluga potrošačima u EU. Ako vaš ukupan iznos inozemne prodaje u zemljama EU-a ostane ispod 10,000 eura godišnje, kao nizozemska tvrtka za e-trgovinu možete nastaviti naplaćivati ​​nizozemski PDV. Samo imajte na umu da transport pošiljke treba započeti u Nizozemskoj i da morate imati podružnicu u zemlji EU.

Od trenutka kada prijeđete granični iznos od 10,000 eura, naplaćujete stopu PDV-a zemlje EU u kojoj se vaš kupac nalazi. Povrat PDV-a u inozemstvu možete dogovoriti na 2 načina. Ili predate lokalnu prijavu PDV-a za svaku pojedinu državu EU-a u koju ste prodali i otpremili robu ili registrirate svoju tvrtku za 'Uredbu sindikata' u okviru novog sustava one-stop-shop nizozemskih poreznih vlasti.

2. Ističe oslobođenje od PDV-a za uvoz do 22 eura

Kada se roba uvozi u EU, postoji oslobođenje od PDV-a za uvozni PDV na pošiljke u vrijednosti do uključujući 22 eura. Ovo izuzeće prestaje važiti 1. srpnja 2021. EU ima za cilj stvoriti "jednake uvjete" za sve prodavače unutar i izvan EU. Od 1. srpnja 2021. na uvoz robe u EU plaćat će se uvozni PDV, bez obzira na vrijednost pošiljke. Pošiljke vrijednosti do uključujući 150 eura ostat će oslobođene plaćanja uvoznih dažbina.

Kada prodajete proizvode izvan EU kupcima koji ne predaju prijavu PDV-a, morate prijaviti PDV od 1. srpnja 2021. u zemlji EU-a u koju roba stiže. Na primjer, kada isporučujete proizvode s Tajvana putem svoje web trgovine izravno potrošačima u Belgiji, morate platiti belgijski PDV na ovu isporuku.

3. Platforme plaćaju PDV kad preuzmu aktivnu ulogu

Poduzetnik je odgovoran za plaćanje PDV-a na proizvode koje prodaje potrošačima putem platforme. U novim pravilima o PDV-u, platforme su odgovorne za ovo plaćanje PDV-a ako platforma igra "aktivnu ulogu". Ali aktivna uloga nije samo digitalno spajanje ponude i potražnje. Na primjer: olakšavanje narudžbi i plaćanja proizvoda. Platforma podržava kupnju i isporuku proizvoda privatnim kupcima te stoga plaća PDV u zemlji u kojoj kupac živi.

Nadalje, vrijedi sljedeće:

Ako je vrijednost pošiljke veća od 150 eura, platforma je također obveznik PDV-a kada olakšava isporuku potrošaču od strane poduzetnika koji nema sjedište u EU, a roba ide iz jedne države članice EU potrošaču u drugoj državi članici . Ako ste vlasnik platforme i ako robu isporučuju izravno profesionalni prodavači izvan EU-a kupcima u drugim zemljama EU-a, zajedno s poreznim savjetnikom morate istražiti hoćete li se suočiti s većom obvezom i obvezom za PDV nakon uvođenja nova pravila.

Novi sustav "One stop shop"

Nakon izmjena zakona, trenutna MOSS shema za dobavljače digitalnih usluga u EU bit će spojena u novi One Stop Shop (OSS) sustav. Kao korisnik trenutne MOSS sheme, od 1. srpnja 2021. prijavljujete svoj PDV putem novog one-stop shop-a. Prodaju na daljinu možete deklarirati i putem novog portala. Ako prijeđete prag od 10,000 eura i s isporukama, i s digitalnim uslugama i s robom, svoju izjavu možete podnijeti putem ovog portala. Kao poduzetnik možete prijaviti PDV koji se plaća u drugim zemljama EU putem OSS portala nizozemske porezne uprave. To činite registracijom za 'Uredbu sindikata'. Ne trebate PDV registraciju u drugim zemljama EU.

Pružatelji usluga uskoro će također moći prijaviti PDV putem 'Uredbe sindikata' na OSS portalu. Kada se odlučite za novi sustav, prvo ćete morati odjaviti njegove ostale PDV brojeve u EU. Ako su vam ovi drugi PDV brojevi potrebni za druga pitanja vezana uz porez na promet, na primjer za odbitak pretporeza, također možete odlučiti zadržati broj. Ipak, nećete moći povratiti PDV plaćen u tim zemljama putem one-stop shopa. Da biste to učinili, morate podnijeti zasebni zahtjev za povrat nizozemskim poreznim tijelima. U ovom slučaju lokalna deklaracija je prikladnija, što će vam također uštedjeti dodatne administrativne radnje.

Prije spomenute tvrtke i platforme koje prodaju proizvode izvan EU potrošačima u zemljama EU-a i isporučuju ih izravno mogu koristiti OSS portal. To je moguće uz "Uvoznu uredbu" unutar portala. Nizozemska porezna uprava osigurava da se PDV prijavljen putem OSS portala šalje u ispravnu zemlju EU-a. Kada robu za svoju web trgovinu pohranjujete u skladištu u drugoj zemlji EU, potreban vam je PDV broj iz te zemlje EU. Roba koju isporučujete iz inozemnog skladišta oporezuje se domaćim PDV-om. Isporučuju se iz te zemlje, a PDV ne možete deklarirati putem nizozemskog OSS portala. Povrat PDV-a podnosite u relevantnoj zemlji EU-a.

Posebne informacije u vezi s propisima o malom poduzetništvu (KOR)

Propis o malom poduzetništvu (KOR) posebno je oslobođenje od PDV-a. KOR možete koristiti ako se nalazite u Nizozemskoj i nemate promet veći od 20,000 € tijekom 1 kalendarske godine. KOR je namijenjen fizičkim osobama (pojedinačne poduzetnike), kombinacijama fizičkih osoba (na primjer generalno partnerstvo) i pravnim osobama (na primjer zaklade, udruge i privatna društva s ograničenom odgovornošću). Ako, međutim, preko web trgovine premašite prag od 10,000 eura prometa u državama članicama EU, osim u Nizozemskoj, postajete obveznik PDV-a u odgovarajućim državama članicama EU. U tom se trenutku primjenjuju pravila o PDV-u države članice EU vašeg potrošača, pa nizozemski KOR tada više nije primjenjiv.

Ovaj promet morate prijaviti u Nizozemskoj. Možete se registrirati za Uredbu Unije na jednom mjestu ili se možete lokalno registrirati za PDV i podnijeti lokalnu poreznu prijavu. Na primjer, ako kupujete i u relevantnoj zemlji s lokalnim PDV-om, ovo bi se moglo pokazati jeftinije. Tada možete odbiti PDV plaćen izravno u vašoj poreznoj prijavi. Promet na kojem lokalno podnosite deklaraciju u drugoj zemlji EU ne računa se u KOR. Možete nastaviti primjenjivati ​​KOR dok u Nizozemskoj ne postignete promet od 20,000 eura. Ako vaš godišnji inozemni promet u EU ostane ispod 10,000 eura, a taj promet, zajedno s vašim nizozemskim prometom, ne prelazi 20,000 eura, možete nastaviti raditi prema KOR-u. U tom slučaju ne obračunavate PDV i također ne prijavljujete PDV.

Carinsko zakonodavstvo za pošiljke e-trgovine

Uz pravila o PDV-u, od 1. srpnja 2021. promijenit će se i carinsko zakonodavstvo za pošiljke e-trgovine. Za sve pošiljke vrijednosti do 150 eura potrebna je elektronička uvozna deklaracija. Osim toga, za ove male pošiljke bit će dodani novi propisi koji se trenutno dalje razrađuju. Dobavljači koji izravno isporučuju robu iz zemalja izvan EU mogu pod određenim uvjetima koristiti 'Propis o uvozu' unutar OSS portala. Ovom Uredbom o uvozu dobavljač podnosi prijavu PDV-a u 1 zemlji EU. Ovaj aranžman vrijedi samo za pošiljke u vrijednosti do 150 eura. Umjesto PDV-a na uvoz, dobavljač izravno plaća PDV koji se primjenjuje u zemlji odredišta putem one-stop shop-a.

Carinski agenti, transportne i poštanske tvrtke imat će drugačiju regulativu ako se tvrtke ne budu koristile uvoznom regulativom. U tom će slučaju carina na granici EU procijeniti vrijednost pošiljke. Tvrtke naplaćuju PDV dužni izravno od potrošača. Oni mjesečno prijavljuju uvozni PDV koji plaćaju i plaćaju ga elektroničkom deklaracijom. To se također odnosi samo na pošiljke u vrijednosti do 150 eura. Pročitajte više o e-trgovini u Nizozemskoj.

Provedba ovih novih pravila

One Stop Shop ili OSS sastoji se od 3 dobrovoljna propisa:

  1. "Uredba Unije" za tvrtke sa sjedištem u EU-u s najmanje 1 podružnicom ili podružnicom u zemlji EU-a. Ova se uredba primjenjuje na prodaju i usluge na daljinu unutar EU-a.
  2. "Uredba izvan Unije" za tvrtke s poslovnim nastanom izvan EU-a bez sjedišta unutar EU-a. Ovaj propis se odnosi na usluge.
  3. "Uvozna regulativa" za prodaju robe izvan EU na daljinu čija je najveća vrijednost 150 eura.

Nizozemska porezna uprava podržat će sustav one stop shop od 1. srpnja 2021. Organizacija je u tu svrhu postavila "traku za hitne slučajeve". To znači da možete koristiti gore navedene propise, uz određena ograničenja:

Ručna obrada može rezultirati nepotpunom razmjenom informacija s drugim zemljama EU-a. Porezne vlasti ukazuju da kašnjenja uzrokovana sustavom nemaju posljedica na plaćanje PDV-a drugoj zemlji EU-a. Na primjer, kašnjenje neće rezultirati novčanom kaznom iz druge zemlje EU-a. Izjava putem vašeg softverskog paketa, koja se naziva i sustav sustavom, nije moguća unutar tračnice za hitne slučajeve.

Koristeći sve na jednom mjestu

Vaša prijava i registracija za gore spomenute propise vrši se putem Moje porezne i carinske uprave, kartica EU PDV na jednom mjestu. Za vašu registraciju i deklaraciju potrebno vam je 'ePriznavanje' (eHerkenning). Ako imate samostalno vlasništvo, možete koristiti DigiD. Za Uredbu i shemu uvoza Unije možete se registrirati od 1. travnja 2021. godine.

Ako još nemate eHerkenning za svoju tvrtku, prijavite se na vrijeme. Kada kupite eH3 alat za prijavu za svoju registraciju za novi OSS portal, možda ćete moći zatražiti "Shemu kompenzacije eHerkenning Belastingdienst". Ako imate pravo na program, naknada iznosi 24.20 eura s PDV-om godišnje.

Budite sigurni da ste spremni za nadolazeće promjene

Iznos novog praga od 10,000 eura puno je niži od trenutnog iznosa praga po zemlji. Kao rezultat toga, veća je vjerojatnost da ćete dugovati PDV u drugoj zemlji EU-a nego sada. Nova pravila ulaska imaju posljedice na vaše poslovanje. Morat ćete utvrditi u kojim zemljama žive vaši kupci, koliki promet ostvarujete u kojoj zemlji EU i koja se stopa PDV-a primjenjuje. Zemlje EU imaju različite stope PDV-a. To ima posljedice po cijenu proizvoda po zemlji. Prilagodite svoj ERP sustav radi ispravne administracije i fakturiranja. Također provjerite kako prikazujete različite cijene proizvoda u svojoj web trgovini. Prilikom posjeta vašoj web trgovini vaš kupac želi vidjeti ispravnu cijenu s PDV-om. Posavjetujte se sa svojim knjigovođom ili dobavljačem sustava koje mogućnosti imate za to. Razmislite koristite li neki od dobrovoljnih programa ili se odlučite za lokalnu registraciju PDV-a u pojedinim zemljama EU. Obavezno uredite registraciju i sustave prije 1. srpnja 2021. godine.

Intercompany Solutions može vam pomoći u svim potrebnim promjenama

Ako trebate napraviti nove izračune ili saznati hoće li te promjene utjecati na vašu tvrtku, možemo vam pomoći u pronalaženju potrebnih informacija i osobnih savjeta za vašu nizozemsku tvrtku. Mi također vam može pomoći u računovodstvu tvrtke i PDV registraciju, cijeli financijski aspekt vaše tvrtke ili podružnice u Nizozemskoj i sva druga konkretna pitanja koja biste mogli imati.

Izvori:
1. https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/modernising-vat-cross-border-ecommerce_en
2. https://home.kpmg/us/en/home/insights/2021/04/tnf-eu-vat-rules-affecting-e-commerce-sellers-marketplaces.html
3. https://www.bakertilly.nl/

Prvo što trebate učiniti je registrirati svoju tvrtku u Trgovački registar putem Gospodarske komore. Podaci o vašoj tvrtki automatski će se prenijeti poreznim vlastima.

Pri registraciji BV-a kod Privredne komore dobit ćete RSIN broj. Ovaj broj nalazi se i na izvodu Gospodarske komore. Ovaj RSIN broj postaje fiskalni broj BV-a. Porezni broj izveden je iz ovog broja, naime uz dodatak NL i B01 na kraju. Međutim, ovaj broj mora biti aktiviran i mi možemo izvršiti ovaj postupak umjesto vas.

Da bi se procijenilo je li BV poduzetnik za PDV, uzimaju se u obzir sljedeća pitanja:

Porezni obveznik za PDV je svaka osoba koja u obavljanju gospodarske djelatnosti redovito i neovisno, s profitom ili ne, pruža robu ili usluge, bez obzira na to gdje se gospodarska djelatnost obavlja.

Definicija uključuje 4 bitna elementa:

Svatko:
Fizička osoba, pravna osoba ili udruge ukoliko obavljaju gospodarske djelatnosti

Ekonomska aktivnost:
Predviđene su sve aktivnosti proizvođača, trgovca ili davatelja usluga (osim za izuzete transakcije).

Redovito obavljanje aktivnosti:
Da bi bio porezni obveznik, transakcije navedene u Kodeksu mora redovito obavljati. Samo nasljeđivanjem akcije postaju aktivnost. Redovita pojava radnji u obliku aktivnosti nije jasno definirana.
Utvrđivanje je li radnja dio redovite aktivnosti ili je slučajne prirode procjenjuje se na temelju činjenica.

Neovisno:
Aktivnost se mora provoditi na neovisnoj osnovi, a ne u radnom odnosu. Ne bi trebalo postojati veza podređivanja drugoj osobi.

Kriteriji koje porezni ured koristi za utvrđivanje PDV-a mogu obuhvaćati:

Ako BV ispuni procjenu poreznog inspektora, postoji porezna obveza za PDV, a Porezna i carinska uprava izdati će PDV broj. Ovaj međunarodni PDV broj je presudan za međunarodne transakcije s drugim pravnim osobama unutar EU jer važeći broj vodi do fakture bez PDV-a. (tzv. transakcija unutar zajednice). Također je važno uvijek provjeriti valjanost PDV broja vaše ugovorne strane jer se primjenjuje uobičajena stopa PDV-a ako je broj nevaljan. Porezni broj može se provjeriti pomoću europskog Web lokacija za provjeru PDV-a.

Gdje koristiti PDV broj?

Strani državljani i tvrtke, kao i domaći građani koji kod nizozemskih vlasti podnose zahtjev za PDV, moraju taj broj prikazati na svakoj fakturi koju dostave. Oni također moraju podnijeti izvještaje o PDV-u lokalnoj poreznoj upravi. Sve fakture moraju sadržavati određene podatke o PDV-u, kao što su:

Poreski broj klijenta;
PDV ID broj prodavatelja;
Informacije o prodanim artiklima / uslugama;
Iznos PDV-a (neto);
Stopa PDV-a;
Iznos obračunatog PDV-a;
Ukupan iznos s PDV-om.

U zaključku

Cijeli postupak prijave za PDV broj može se dovršiti u roku od 5 radnih dana. Naši stručnjaci za računovodstvo i PDV podnose i savjetuju se sa stotinama takvih zahtjeva za PDV godišnje. Naši stručnjaci osiguravaju najbolju moguću uslugu zastupanja vaše tvrtke kod poreznih vlasti.

Također biste trebali biti svjesni da ako vaša tvrtka prestane s radom, također se morate obratiti poreznim vlastima jer se PDV broj mora izbrisati i tvrtka će biti odjavljena.

Tijekom posljednjih nekoliko godina, nizozemska vlada je željela da se vidi da poduzima odlučne mjere protiv utaje poreza. Na primjer, vlada je 1. srpnja 2019. najavila svoj plan da zatvori rupe u kojima tvrtke izbjegavaju porez iskorištavanjem razlika u poreznim sustavima zemalja, takozvanim hibridnim neusklađenostima. Državni tajnik Menno Snel poslao je zakon o tome Zastupničkom domu. Ovaj je prijedlog zakona bio jedna od mjera koje je ovaj kabinet poduzeo u borbi protiv izbjegavanja poreza.

Zakon o ATAD2 (Direktiva o izbjegavanju poreza) osmišljen je kako bi spriječio međunarodne tvrtke da iskoriste razlike između sustava poreza na dobit u zemljama. Ova takozvana hibridna nepodudaranja osiguravaju, na primjer, da se plaćanje može odbiti, ali da se nigdje ne oporezuje ili da se jedno plaćanje može odbiti nekoliko puta.

Najpoznatiji primjer hibridne neusklađenosti je struktura CV / BV, poznata i kao "kasica prasica na moru". Tvrtke iz Sjedinjenih Američkih Država poznato su da su ovom strukturom mogle dugo odgoditi oporezivanje svoje globalne dobiti. No, zahvaljujući mjerama iz ATAD2, Vlada ukida fiskalnu privlačnost ove strukture.

Nastavak prethodnih mjera

ATAD2 je logičan nastavak ATAD1. ATAD1 stupio je na snagu 1. siječnja 2019. godine i bavio se drugim oblicima izbjegavanja poreza. To je, između ostalog, dovelo do uvođenja takozvane mjere oduzimanja zarade, općeg ograničenja odbitka kamata u porezu na dobit. Prijedlog zakona predstavljen Zastupničkom domu u srpnju 2019. godine sadržavao je daljnje mjere protiv hibridnih neusklađenosti.

Većina mjera u zakonu o provedbi ATAD2 stupila je na snagu 1. siječnja 2020. I druge su europske zemlje uvele ATAD2, što je vlada pozdravila. Hibridna nepodudaranja najučinkovitija su kada se rade na međunarodnoj osnovi.

Pozadina ATAD2

Uvođenje ATAD2 bila je jedna od mjera koje je ova vlada poduzela u borbi protiv izbjegavanja poreza. Uz to, metoda donošenja rješenja s međunarodnim karakterom pooštrena je od 1. srpnja. Vlada također priprema zakonodavstvo kojim će se odbiti porez po odbitku na kamate i tantijeme do 2021. godine, s vrlo ciljanim pristupom novčanom toku od 22 milijarde eura u zemlje s niskim porezima.

U planu je još mjera za izbjegavanje poreza. Primjerice, 2024. godine nizozemska vlada planira uvesti novi porez po odbitku na tokove dividendi koji će se primjenjivati ​​na jurisdikcije s niskim porezima. To će najaviti još jednu važnu fazu u borbi za zaustavljanje izbjegavanja poreza. Novi porez planiran je uz porez po odbitku koji će se obračunavati na kamate i tantijeme od 2021. godine.

Novi porez omogućit će Nizozemskoj da oporezuje isplate dividende zemljama koje ne naplaćuju gotovo nikakav porez, a također će pomoći u smanjenju upotrebe Nizozemske kao provodne zemlje. Porez će se naplaćivati ​​za zemlje sa stopom poreza na dobit manju od 9%, a primjenjivat će se i na zemlje koje su trenutno na crnoj listi EU-a. To nikako nisu polovične mjere.

Ima li pitanja? Za više informacija obratite se našim poslovnim savjetnicima.

Jeste li vlasnik tvrtke sa sjedištem u državi koja nije Nizozemska? Dobavljate li usluge ili robu u Nizozemsku? U tom slučaju možete biti svrstani u inozemne poduzetnike u smislu PDV-a. Možda ćete trebati podnijeti prijavu poreza na promet u Nizozemskoj, a možda ćete morati platiti i PDV u Nizozemskoj. ICS vam može pružiti više informacija o najnovijim propisima o PDV-u u Nizozemskoj, kao i o obračunu PDV-a, podnošenju PDV prijave, plaćanju PDV-a i načinu odbitka ili zahtjeva za povratom PDV-a.

Prijava PDV-a za strane vlasnike poduzeća

U nekim se slučajevima strani poduzetnik koji se mora nositi s nizozemskim PDV-om može odlučiti registrirati za PDV kod nizozemskih poreznih vlasti.

To je, primjerice, mogućnost ako poduzetnik ne želi ponuditi bankovne garancije, kao što je uvjet za opće porezno zastupanje. Još jedna prednost je činjenica da je potonje jednostavnije organizirati od dozvole Općeg poreznog predstavništva.

Postoje određeni nedostaci za državljane koji nisu Nizozemske da se prijave za nizozemski PDV. To je zato što strani poduzetnici nemaju pravo na dozvolu pod Članak 23. (Povrat PDV-a) jer je to samo za ljude koji žive u Nizozemskoj kao poduzetnici ili su tamo osnovani. Budući da se PDV ne može prenijeti, podrazumijeva se da se uvijek mora platiti.

PDV na inozemne primitke

Prije svega: svi troškovi koji se moraju napraviti za vaše poslovanje mogu se odbiti. Ako je tako: možete odbiti troškove.

Za PDV: na hotele izvan NL-a primjenjivat će se PDV države hotela.
Tako na primjer odsjedate u hotelu u Njemačkoj, primjenjivat će se njemački PDV. Ovaj njemački PDV ne možete odbiti u nizozemskoj PDV prijavi. Postoje mogućnosti da se taj PDV zatraži od njemačkih poreznih vlasti, ali primjenjuje se prag i to je dugotrajan postupak.

To je stoga zanimljivo samo kada se radi o velikim količinama. Troškovi hotela mogu se naravno odbiti od nizozemske dobiti. Za zrakoplovne karte ne primjenjuje se PDV. Možete odbiti troškove dobiti (ako se radi o poslovnom putovanju).

Bilo bi dobro razgovarati sa svojim dobavljačima kada je moguće da vam dobavljači ne naplaćuju PDV. Ako imate aktivan PDV broj u Nizozemskoj, oni to mogu potvrditi pomoću registra EU Vies. I imajte na umu da vam smiju fakturirati po stopi od 0% stornirane. Za ostale zemlje izvan EU-a vrijede druga pravila.

Kako se prijaviti za nizozemski PDV broj

Kada strani poduzetnici žele podnijeti zahtjev za nizozemski PDV, moraju dostaviti samo nekoliko dokumenata, ali prvo moraju ispuniti obrazac za prijavu poreznih vlasti. Čim se dostavi nizozemski PDV broj, strani poduzetnik ima zakonsku mogućnost trgovanja u bilo kojoj zemlji unutar Europske unije.

Za to je potrebna odgovarajuća administracija PDV-a i tu tvrtka kao što je ICS može pružiti dragocjenu pomoć. Međunarodna tvrtka može se odlučiti da ovu administraciju preuzme administrativni ured sa sjedištem u Nizozemskoj. Porezna i carinska uprava provodi stroge provjere, posebno kod povrata PDV-a, pa je izuzetno važno osigurati da ispravni papiri budu uvijek u redu. Ako je uprava prepuštena računovodstvenom uredu, taj ured nije odgovoran za aktivnosti s kojima je strana tvrtka uključena u Nizozemsku.

Želite li pomoć u prijavi PDV prijave za strane poduzetnike? Iskusni stručnjaci za PDV na ICS-u pomoći će vam na putu.

Posvećena podršci poduzetnicima u započinjanju i rastu poslovanja u Nizozemskoj.

Član

menichevron-doljekrižni krug