Imam pitanje? Pozovite stručnjaka
ZATRAŽITE BESPLATNE KONZULTACIJE

Direktive za suzbijanje izbjegavanja poreza u Nizozemskoj

Ažurirano 19. veljače 2024

Članstvo Nizozemske u Organizaciji za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) preduvjet je za njezino aktivno sudjelovanje u OECD-ovom projektu suzbijanja preusmjeravanja dobiti i erozije baze (BEPS). Postignut je sporazum o BEPS-u u OECD-u i sve su članice angažirane na njegovoj provedbi. Stoga Holland će u skladu s tim donijeti zakone. 

Kao rezultat potpore projektu, država je izmijenila režim okvira za inovacije u svoje porezno zakonodavstvo, na snazi ​​od 1st siječnja 2017. Nizozemska je usvojila takozvani multilateralni instrument, bez obzira na rezerve prema određenim točkama.

Dokumentacija o transfernim cijenama i CbC izvještavanje, glavna i lokalna datoteka

Provedbeni paket OECD-a za izvješćivanje po zemljama (CbC) primjer je zakonodavstva vezanog uz BEPS. Zahtjevi za izvješćivanje prvenstveno su namijenjeni poreznim vlastima zemalja sudionica koje će ih koristiti u svrhe procjene rizika.

Prema izvješću OECD-a, multinacionalna poduzeća (MNE) s prometom od ≥ 750 milijuna eura morat će podnijeti izvješća CbC u državama u kojima imaju krajnje matične tvrtke. Tada će lokalna porezna tijela razmijeniti dobivene podatke s vlastima u drugim uključenim zemljama koje sudjeluju u sporazumu za međusobnu razmjenu takvih izvještaja.

Nadalje, finalizirano izvješće OECD-a zahtijeva od svake tvrtke unutar MNE-a da čuva lokalnu i glavnu datoteku u svom upravnom odjelu. Glavne datoteke sadrže informacije o cijenama prijenosa u cijelom poduzeću, a lokalne datoteke predstavljaju transakcije lokalne tvrtke unutar poduzeća. Svi prijavljeni podaci bit će strogo povjerljivi i neće biti javno dostupni.

Holland je usvojio zakonodavstvo kojim se provodi CbC paket izvješćivanja i odgovara tamo navedenim metodama i sustavima. Uz to, nizozemska poduzeća s ukupnim prometom od ≤ 50 milijuna eura također moraju voditi matične i lokalne datoteke.

Kao što je gore spomenuto, samo matične tvrtke multinacionalnih poduzeća obvezne su podnositi izvješća o CbC-u. Bilo koji nizozemski subjekt uključen u multinacionalno poduzeće čiji je promet jednak ili veći od 750 milijuna eura, dužan je poreznoj upravi poslati obavijest u kojoj se navodi hoće li surogat ili krajnji matični subjekt podnijeti izvješće CbC. Alternativno, mora navesti koji će entitet podnijeti izvješće i gdje ima prebivalište u svrhu plaćanja poreza. Rok za slanje ove obavijesti je na kraju fiskalne godine.

Nadalje, nizozemske tvrtke koje su dužne podnijeti izvješća CbC-a moraju ih dostaviti najkasnije dvanaest mjeseci nakon završetka fiskalne godine. Glavni i lokalni spisi trebali bi biti dostupni u upravnim odjelima tvrtki do roka za podnošenje porezne prijave.

Direktiva protiv prakse izbjegavanja poreza

U srpnju 2016. Europska unija usvojila je Direktivu 2016/1164 o utvrđivanju pravila protiv praksi izbjegavanja poreza koje izravno utječu na funkcioniranje unutarnjeg tržišta. Uključuje nekoliko mjera za suzbijanje izbjegavanja poreza. To se odnosi na izlazno oporezivanje, odbitnost kamata, borbu protiv zlouporabe i kontrolirane strane tvrtke.

Direktiva također osigurava pravila za rješavanje neusklađenosti između država članica (država članica) EU-a koje proizlaze iz uporabe hibridnih entiteta ili instrumenata. Njezine se odredbe moraju prenijeti u sve države članice od 31. prosinca 2018. i primjenjivati ​​od 1. siječnja 2019. Postoji iznimka u vezi s pravilom oporezivanja izlaznim porezom, koja će se prenijeti 31. prosinca 2019. i primijeniti od 1. siječnja , 2020. Kao država članica EU-a, Holandija je također dužna provesti Direktivu.

Uz odredbe Direktive Vijeća (EU) 2016/1164, EK je u svom planu za europsku poreznu reformu predložila pravila za neusklađenost država članica i zemalja koje nisu članice EU-a. Direktiva Vijeća (EU) 2017/952 o izmjeni Direktive (EU) 2016/1164 u pogledu hibridnih neusklađenosti s trećim zemljama usvojena je 29. svibnja 2017. Još uvijek nije jasno kako će Holland provesti dvije direktive.

Projekt zajedničke konsolidirane osnovice poreza na dobit (CCCTB)

Prijedlog Komisije za poreznu reformu uključuje obvezni CCCTB za države članice od 2021. Ovaj projekt je uvelike sličan prijedlogu iz 2011. za uvođenje CCCTB-a. Cilj mu je postići usklađivanje poreza na dobit u EU i pružiti formulu za raspodjelu dohotka poduzeća među državama članicama. CCCTB projekt ima pristup u dva koraka. Prvi predloženi korak je uvođenje zajedničke osnovice poreza na dobit od 2019. Cilj je uskladiti izračun CTB-a između država članica.

Ostaje za vidjeti hoće li države članice odobriti prijedloge osnovice za porez na dobit i kada i kako će se one provoditi na razini EU, što će dovesti do novog nizozemskog zakonodavstva. U svakom slučaju, CTB je ozbiljna stvar za raspravu u vezi s oporezivanjem u EU.

Državne potpore

EK je nedavno započela istragu o tome je li određeno porezni ugovori između poduzeća i državnih vlasti krše odredbe EU o državnoj potpori. EK je već donijela zaključak da su neki od razmatranih porezna rješenja predstavljaju nelegitimnu državnu pomoć. Do takvog se zaključka došlo i o poreznoj presudi u Nizozemskoj. Državna vlada podnijela je žalbu protiv ove odluke pred ECJ-om.

Očekuje se da će EK razmotriti i druge porezne sporazume. Ipak, Komisija je posebno istaknula da se ne očekuju sustavne nepravilnosti u vezi s poreznim presudama u Nizozemskoj. Vlada zemlje drži mišljenje da opća praksa poreznog odlučivanja isključuje državnu potporu, pod uvjetom da su presude u skladu s nacionalnim poreznim zakonom. Cilj poreznih presuda je pružanje napredne sigurnosti poreznim obveznicima.

Trebate li dodatne informacije ili pravnu pomoć? Molimo kontaktirajte nas.

Trebate više informacija o nizozemskoj tvrtki BV?

OBRATITE SE STRUČNJAKU
Posvećena podršci poduzetnicima u započinjanju i rastu poslovanja u Nizozemskoj.

Član

menichevron-doljekrižni krug